Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

,

Teplice nad Bečvou

Lázně Teplice nad Bečvou a.s., představují v České republice špičkové zařízení, které se specializuje na moderní rehabilitaci klientů s kardiovaskulárním onemocněním. Veškeré moderní rehabilitační postupy jsou v souladu s doporučeními České kardiologické společnosti. Poskytují časnou kardiorehabilitaci pacientům po kardiochirurgických operacích. Odborný léčebný ústav pro kardiorehabilitaci je první zařízení tohoto druhu v celé České republice. Kromě kardiovaskulárních chorob léčí také nemoci onkologické, nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (cukrovka), nemoci pohybového ústrojí či nemoci nervové. Léčí i děti od 1,5 roku.

Kromě klasické péče je připravena celá řada týdenních i víkendových programů, pro každého, kdo si chce odpočinout v rukou profesionálů. Lázně disponují pestrou paletou koupelí, zábalů, masáží, léčebných i relaxačních procedur.

Kontaktní údaje

Telefon:

581 818 181

Email:

lazne@ltnb.cz

Adresa

Teplice nad Bečvou č. p. 63
753 01

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue cancer
I. Onkologické nemoci
 • Zhoubné nádory.
Icon blue heart
II. Nemoci oběhového ústrojí
 • Symptomatická ischemická choroba srdeční.
 • Stav po infarktu myokardu.
 • Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.
 • Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.
 • Funknčí poruchy periferních cév a stavy po trombózách. Chronický lymfatický edém.
 • Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.
 • Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).
 • Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty./ Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
 • Stavy po transplantaci srdce.
Icon blue change
IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 • Diabetes mellitus.
 • Stavy po totální thyreoidektomii./Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.
 • Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).
Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
 • Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie s paretickými projevy.
 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

Lázeňské místo

Lázně Teplice nad Bečvou se nacházejí nedaleko Olomouce v malebné krajině, kterou protéká řeka Bečva. Přímo v lázeňském areálu se nacházejí Zbrašovské aragonitové jeskyně a v bezprostřední blízkosti i Hranická propast. Načerpat novou životní energii lze nejen během procedur, ale i díky příjemným procházkám v rozsáhlém lázeňském parku.

Přírodní léčivý zdroj: minerální voda silně mineralizovaná, uhličitá, termální vlažná, hypotonická

Volný čas:

Lázně nabízejí jedinečnou rehabilitační metodu celotělové chladové terapie v poláriu ARKTIKA. Tato procedura využívá vlivu extrémně nízké teploty okolo –120 °C na lidský organismus během 2–3 min. ve speciální kryokabině. Ti, kteří mají rádi spíše teplo, mohou vyzkoušet wellness centrum v sanatoriu Moravan. Pro návštěvníky je připraveno několik druhů saun (bylinná pára - tylarium, solná pára, infrasauna, whirlpool, vyhřívané lavice, Kneipovy lázně (vaničky, ledopád, tropická sprcha. A to s možností občerstvení nápoji z mokrého baru. V areálu lázní se nacházejí i solná jeskyně SALTIKA, trasy pro nordic walking, tenisové kurty, billiard, stolní tenis, relaxační bazén a solárium. Program aktivního odpočinku je možné doplnit jak pěšími procházkami, tak jízdou na kole po značených cyklotrasách. Lázně nabízejí i pestrou paletu kulturních pořadů – hudební vystoupení, koncerty a taneční večery, vzdělávací a odborné přednášky nebo tematické zájezdy.

Výlety do okolí:

Zbrašovské aragonitové jeskyně: Jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích.
Hranická propast: Nejhlubší propast České republiky, suchá část má hloubku 69,5 metru, v zatopené části je potvrzena hloubka 220 m, celková hloubka je tedy zatím 289,5 metru, dna dosud nebylo dosaženo.
Hranice: Historické jádro s památkovou zónou, renesanční zámek se zastřešenou dvoranou, synagoga, aquapark.
Helfštýn: Středověký hrad umístěný na kopci v zalesněné krajině.
Jezernice-Slavíč: Technická památka – viadukty na železniční trati.
Lipník nad Bečvou: Historické náměstí netradičního tvaru, renesanční zámek, gotický kostel, renesanční zvonice, piaristická barokní kolej s kostelem sv. Františka Serafínského.
Valšovická jezírka: Soustava malých vodních nádrží na potoku Krkavec.

Nemáte žádné oblíbené lázně