Právní úpravy k lázeňství a metodika VZP

Právní úpravy k lázeňství a metodika VZP

6. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je také novelizovaný indikační seznam pro lázeňskou péči. Text zákona i prováděcí vyhlášky je ke stažení zde.

Další normy spojené s lázeňstvím a zdravotnickými zařízeními obecně

Zákon č. 164/2001 Sb.: lázeňský zákon
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
Zákon 147/2016 měnící zákon 372/2011 o zdravotních službách
Zákon č. 20/1966 Sb.: o péči o zdraví lidu
Zákon č.160/1992 Sb.: o nestátních zdravotnických zařízeních
Vyhláška č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení ZZ
Vyhláška č. 98/2012 o zdravotnické-dokumentaci
Vyhláška č. 99/2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení ZZ
Vyhláška č. 102/2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
Zákon č. 109/2014 Sb.

Zákon č. 201/2017 (novela zákona č. 96/2004)

Zákon č. 421/2016 (sazebník výkonů) je zde

Úhradová vyhláška 2018 ke stažení zde

Úhradová vyhláška 2019 ke stažení zde

Metodika VZP pro pořizování a předávání dokladů platná od 1. 4. 2018

Metodika VZP od 1.4.2018