UPOZORNĚNÍ PRO LÉKAŘE

Webové stránky Svazu léčebných lázní byly změněny. Pro vyplnění návrhu na lázeňskou péči se nyní již neregistrujete, vyplněné návrhy prosím ukládejte do svého počítače k archivaci.

Pro získání Vašich dříve uložených údajů využijte následující odkaz (překopírujte si jej prosím):

lecebne-lazne.cz.inspire3.vshosting.cz

Zde se v sekci pro lékaře zaregistrujete, jak jste byli zvyklí dříve, a budete mít možnost si svá data stáhnout. UČIŇTE TAK PROSÍM CO NEJDŘÍVE, ODKAZ BUDE FUNKČNÍ POUZE PO DOBU MĚSÍCE KVĚTNA 2017.

Vyplněním tohoto formuláře si můžete vytisknout všech 6 dílů "Návrhu na lázeňskou péči" ve shodném formátu jako jsou předtištěné formuláře. Zároveň máte možnost si tento návrh zálohovat v elektronické podobě.

POZOR ! Délka lékařské zprávy je omezena na jednu stranu A4.

Jak postupovat:

Od 1. 1. 2013 má vypisující lékař podle nové metodiky VZP (ke stažení zde) povinnost vyplnit předtištěný obdélník, do něhož se v návrhu vepisuje kód příslušné indikace, číslo označující délku pobytu. Např. tedy 21, dále následuje obdélník s údajem kupř. VII/1.

Ve formuláři jsou některé položky nastavené jako povinné (označené hvězdičkou) - pokud tyto položky nejsou vyplněné, formulář není možné stáhnout, ale ostatní položky můžete nechat nevyplněné a následně je dovyplnit rukou, jako například právě délku pobytu, či kód indikace.

  1. Vyplňte všechny potřebné údaje ve formuláři; pro výběr lázeňského zařízení klikněte na příslušný řádek, kde je uvedeno zařízení léčící danou indikace dle abecedy první v pořadí. Po kliknutí se Vám zobrazí všechna relevantní zařízení, ze kterých můžete vybírat.
  2. Klikněte na tlačítko "Generovat PDF", pokud po vygenerování zjistíte chybu, lze se vrátit na web a danou položku opravit, vše ostatní zůstane vyplněno
  3. Soubor, nazvaný jménem pacienta, se Vám automaticky uloží do počítače - pokud není nastaveno jinak, obvykle do složky "Stažené/Downloads."
  4. Po otevření souboru zkontrolujte správnost vepsaných údajů
    • Pokud jsou vepsané údaje v pořádku, můžete si vyplněný Návrh na lázeňskou péči vytisknout (6 dílů na 5 stránkách, první stránku rozstřihněte na 2 díly.
    • Pokud budete chtít některé údaje opravit až ve chvíli, kdy web zavřete, musíte se vrátit zpět na tuto stránku a formulář vyplnit znovu.
  5. V případě dotazů nebo připomínek k vyplňování a tisku Návrhu na lázeňskou péči, nám prosím napište - veškeré kontaktní infomrace naleznete v sekci Kontakty.

Zdravotní pojišťovna

?
Evidenční číslo si doplňují podle svých potřeb příslušní lékaři a odborní pracovníci, kteří s příslušnými díly dále pracují.
?
Číslo vysílajícího pracoviště ZP, které schvaluje poskytnutí lázeňské péče.

Pacient

*
*
*
*
*
*
*

Zákonný zástupce ?
Je-li pacientem nezletilé dítě nebo jiná osoba nezpůsobilá k právním úkonům, uvedou se všechny předtištěné údaje o zákonném zástupci takového pacienta.

Zvolte indikace

Všechny indikace

Zvolte nejprve děti a(nebo) dospělí

Doporučené lázně

Lázeňská péče

Pořadí naléhavosti u komplexní lázeňské péče ?
I. - vyžaduje dodržet termín nástupu lázeňské péče do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem.
II. - vyžaduje dodržet termín nástupu lázeňské péče nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu.
D - jedná se o dětského pacienta nebo dorost do 18 let, kdy je nutné dodržet termín nástupu nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.

Průvodce pro pobyt u komplexní lázeňské péče ?
Průvodcem se rozumí osoba zletilá, způsobilá k právním úkonům. V případě navržení průvodce pro pobyt (pouze jedna osoba) označením ANO se dále vyznačí je-li to Muž nebo Žena.

Pohlaví průvodce pro pobyt

Lékařská zpráva ?
DŮLEŽITÁ ANAMN. DATA (u dětí podrobně)
B: NO
C: OBJ. NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV (u dětí vyplnit navíc odbornou vložku)
D: LABOR. A DALŠÍ POTŘ. VYŠETŘENÍ (min. dle IS)
E: DIAGNOSTICKÝ ZÁVĚR VČ. VEDLEJŠÍ DIAGNÓZY
F: LÉKAŘEM DOPORUČENÉ ZVL. POŽADAVKY NA LÁZ. LÉČBU
G: ZDŮVODNĚNÍ PRŮVODCE PRO POBYT

?
Uvede se datum vystavení návrhu (čímž se rozumí, kdy navrhující lékař návrh datoval), tím začíná plynout časové rozmezí platnosti návrhu.