UPOZORNĚNÍ PRO LÉKAŘE

Pro vyplnění návrhu na lázeňskou péči je možné se zaregistrovat, vyplněné návrhy můžete zálohovat v elektronické podobě. V rámci Vaší registrace Vám budou návrhy také archivovány po dobu jednoho roku. Po tuto dobu je také možné poslední návrh u každého pacienta aktualizovat bez nutnosti znovu vyplňovat stejné údaje. Delší archivace z důvodu ochrany osobních údajů není možná. Návrh na lázeňskou péči je možné vyplnit i jednorázově bez nutnosti registrace. V takovémto případě je možné návrhy vygenerovat, vytisknout a zálohovat ve svém počítači, není možné jej ale zpětně měnit. Pro první registraci využijte přihlašovací okno pod textem, pro opakované přihlášení pak využijte tlačítko "Přihlášení pro lékaře".

Vyplněním tohoto formuláře si můžete vytisknout všech 6 dílů "Návrhu na lázeňskou péči" ve shodném formátu jako jsou předtištěné formuláře.

POZOR ! Délka lékařské zprávy je omezena na jednu stranu A4. Při nečinnosti budete ze stránek po 2 hodinách automaticky odhlášeni. Vždy si proto vyplněný návrh ihned vygenerujte a uložte!

Jak postupovat:

Od 1. 1. 2013 má vypisující lékař podle metodiky VZP povinnost vyplnit předtištěný obdélník, do něhož se v návrhu vepisuje kód příslušné indikace, číslo označující délku pobytu. Např. tedy 21, dále následuje obdélník s údajem kupř. VII/1.

Ve formuláři jsou některé položky nastavené jako povinné (označené hvězdičkou) - pokud tyto položky nejsou vyplněné, formulář není možné stáhnout, ale ostatní položky můžete nechat nevyplněné a následně je dovyplnit rukou, jako například právě délku pobytu, či kód indikace.

  1. Vyplňte všechny potřebné údaje ve formuláři; pro výběr lázeňského zařízení klikněte na příslušný řádek, kde je uvedeno zařízení léčící danou indikace dle abecedy první v pořadí. Po kliknutí se Vám zobrazí všechna relevantní zařízení, ze kterých můžete vybírat.
  2. Klikněte na tlačítko "Generovat PDF", pokud po vygenerování zjistíte chybu, lze se vrátit na web a danou položku opravit, vše ostatní zůstane vyplněno
  3. Soubor, nazvaný jménem pacienta, se Vám automaticky uloží do počítače - pokud není nastaveno jinak, obvykle do složky "Stažené/Downloads."
  4. Po otevření souboru zkontrolujte správnost vepsaných údajů
    • Pokud jsou vepsané údaje v pořádku, můžete si vyplněný Návrh na lázeňskou péči vytisknout (6 dílů na 5 stránkách, první stránku rozstřihněte na 2 díly.
    • Pokud budete chtít některé údaje opravit až ve chvíli, kdy web zavřete, musíte se vrátit zpět na tuto stránku a formulář vyplnit znovu (v případě vyplnění návrh bez registrace).
  5. V případě dotazů nebo připomínek k vyplňování a tisku Návrhu na lázeňskou péči, nám prosím napište - veškeré kontaktní informace naleznete v sekci Kontakty.

Zdravotní pojišťovna

?
Evidenční číslo si doplňují podle svých potřeb příslušní lékaři a odborní pracovníci, kteří s příslušnými díly dále pracují.
?
Číslo vysílajícího pracoviště ZP, které schvaluje poskytnutí lázeňské péče.

Pacient

*
*
*
*
*
*
*

Zákonný zástupce ?
Je-li pacientem nezletilé dítě nebo jiná osoba nezpůsobilá k právním úkonům, uvedou se všechny předtištěné údaje o zákonném zástupci takového pacienta.

Zvolte indikace

Všechny indikace

Zvolte nejprve děti a(nebo) dospělí

Doporučené lázně

Lázeňská péče

Pořadí naléhavosti u komplexní lázeňské péče ?
I. - vyžaduje dodržet termín nástupu lázeňské péče do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem.
II. - vyžaduje dodržet termín nástupu lázeňské péče nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu.
D - jedná se o dětského pacienta nebo dorost do 18 let, kdy je nutné dodržet termín nástupu nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.

Průvodce pro pobyt u komplexní lázeňské péče ?
Průvodcem se rozumí osoba zletilá, způsobilá k právním úkonům. V případě navržení průvodce pro pobyt (pouze jedna osoba) označením ANO se dále vyznačí je-li to Muž nebo Žena.

Pohlaví průvodce pro pobyt

Lékařská zpráva ?
DŮLEŽITÁ ANAMN. DATA (u dětí podrobně)
B: NO
C: OBJ. NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV (u dětí vyplnit navíc odbornou vložku)
D: LABOR. A DALŠÍ POTŘ. VYŠETŘENÍ (min. dle IS)
E: DIAGNOSTICKÝ ZÁVĚR VČ. VEDLEJŠÍ DIAGNÓZY
F: LÉKAŘEM DOPORUČENÉ ZVL. POŽADAVKY NA LÁZ. LÉČBU
G: ZDŮVODNĚNÍ PRŮVODCE PRO POBYT

?
Uvede se datum vystavení návrhu (čímž se rozumí, kdy navrhující lékař návrh datoval), tím začíná plynout časové rozmezí platnosti návrhu.

Aby bylo v budoucnu možné návrhy měnit, případně znovu generovat
je potřeba se přihlásit jako lékař

Přihlášení pro lékaře Ještě nemám účet lékaře, chci se registrovat
Jednorázově vyplnit formulář (bez možnosti editace či opětovného stažení)