Časté dotazy

Časté dotazy

Jaký pobyt je považován z pohledu nového zákona za základní?

Pokud pojištěnec uskutečnil poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní léčebný pobyt podle nynějšího zákona č. 48/1997 Sb.

Jaký je rozdíl mezi příspěvkovým a komplexním pobytem?
V režimu komplexní lázeňská péče (KLP) je pacientovi hrazena jak léčba, tak i ubytování a stravování v lázních. Na jaká onemocnění a za jakých podmínek je možno tuto péči využít stanoví zákon nebo_li tzv. Indikační seznam. Ten rozlišuje 11 indikačních skupin (typů onemocnění), která se v lázních léčí (nemoci onkologické, oběhového ústrojí, trávicího ústrojí, nemoci z poruch výměny látkové a žláz z vnitřní sekrecí, nemoci dýchacího ústrojí, nervové, pohybového ústrojí, močového ústrojí, duševní poruchy, nemoci kožní a gynekologické). KLP pacient čerpá v rámci nemocenské. Druhou možností je příspěvková péče, u které pak pojišťovny hradí pouze léčbu a pacient si hradí ubytování a stravu, přičemž na tento pobyt čerpá dovolenou. Pokud mu na tři týdny nevychází dovolená popř. prostředky, je možné se s lékařem domluvit na čtrnáctidenním pobytu, který bude dostupnější.

Jak se vůbec do lázní dostanu?
Možnosti lázeňské léčby i přesný postup, jak se do nich dostat, najdete na našich webových stránkách, v sekci Jak do lázní.

Jak zjistím, jestli mám se svou diagnózou na lázně nárok?
To, zda je Vaše diagnóza uvedena v tzv. Indikačním seznamu, který upravuje podmínky pro čerpání hrazené lázeňské péče, zjistíte u svého praktického nebo ošetřujícího lékaře. A samozřejmě i pohledem do samotného indikačního seznamu, který najdete zde

Co mám dělat, když mi revizní lékař lázně nepovolí?
Pokud revizní lékař vaší zdravotní pojišťovny neschválí návrh na lázeňskou péči, pak z toho důvodu, že nesplňujete všechny podmínky stanovené pro poskytnutí hrazené lázeňské péče. Pak můžete vybrat z široké nabídky samopláteckých léčebných programů Vámi vybraných lázní. Léčebné lázně nabízejí opravdu pestrou paletu léčebných pobytů, navíc od luxusního ubytování po standardní a cenově dostupné široké veřejnosti.

Jezdím do lázní pravidelně s nemocnými zády, bez každoroční lázeňské kúry, která mě postaví na nohy, si nedokážu další fungování dost dobře představit. Budu moci jezdit do lázní i nadále každoročně?
Závisí na konkrétní diagnóze. U řady nemocí, případně vyšších stupňů daného onemocnění, umožňuje novelizovaný indikační seznam opakovat lázeňský pobyt ve formě komplexní či příspěvkové lázeňské péče každoročně. U jiných pouze jednou za určité období, např. 1x za 2 roky, u některých diagnóz nelze hrazený lázeňský pobyt opakovat vůbec. Do limitů, které se na možnosti opakování vážou, se počítají pouze ty pobyty, které pacient absolvoval od října roku 2009.

Poskytování lázeňské péče po prvním lednu 2015

6. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je také novelizovaný indikační seznam pro lázeňskou péči. Text zákona i prováděcí vyhlášky naleznete zde.

Novelizovaný Indikační seznam je pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní. U řady dětských diagnóz pak umožňuje prodloužení léčby.

Níže pro vaši informaci uvádíme hlavní změny, jež novela přináší:
• Příspěvkové lázeňské pobytu pro dospělé - délka je stanovena na 21 dnů, případně 14 dnů (pouze v indikovaných případech).
• U všech dětských indikací je doplněna možnost prodloužení délky pobytů na návrh ošetřujícího lékaře.
• U dalších dospělých indikací je dána možnost prodloužení pobytů na návrh ošetřujícího lázeňského lékaře.
• U některých dospělých indikací je upravena možnost opakování pobytů.
• Novela zpřesňuje některé požadavky (např. definice intervalu nástupy na opakovaný pobyt).

Prodloužení komplexních lázeňských pobytů pro dospělé u vybraných indikací z 21 na 28 dnů se týká následujících skupin:

• nemoci oběhového ústrojí (4 indikace z 9 – II/2, II/3, II/6,II/9)
• nemoci dýchacího ústrojí (4 indikace ze 7- V/1, V/5, V/6,V/7)
• nemoci nervové (8 indikací z 11- VI/1,VI/2, VI/4, VI/5, VI/6, VI/7, VI/8, VI/10 )
• nemoci pohybového ústrojí (6 indikací z 12 – VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/10, VII/11)
• duševní nemoci (1 indikace z 2 – IX/1)
• nemoci kožní (4 indikace z 5 – X/2, X/3, X/4, X/5)
• nemoci gynekologické (1 indikace z 3 – XI/3)

Celkem budou prodlouženy o jeden týden komplexní pobyty dospělých u 28 indikací z celkového počtu 66 indikací, tj. u 43% dospělých indikací.