Indikační skupiny

Dospělí
Icon blue cancer
I. Onkologické nemoci
Icon blue heart
II. Nemoci oběhového ústrojí
Icon blue stomach
III. Nemoci trávicího ústrojí
Icon blue change
IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Icon blue lungs
V. Nemoci dýchacího ústrojí
Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
Icon blue kidneys
VIII. Nemoci močového ústrojí
Icon blue soul
IX. Duševní poruchy
Icon blue skin
X. Nemoci kožní
Icon blue female
XI. Nemoci gynekologické
Děti
Icon white cancer
XXI. Onkologické nemoci
Icon white heart
XXII. Nemoci oběhového ústrojí
Icon white stomach
XXIII. Nemoci trávicího ústrojí
Icon white change
XXIV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Icon white lungs
XXV. Nemoci dýchacího ústrojí
Icon white neuron
XXVI. Nemoci nervové
Icon white joint
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí
Icon white kidneys
XXVIII. Nemoci močového ústrojí
Icon white soul
XXIX. Duševní poruchy
Icon white skin
XXX. Nemoci kožní
Icon white female
XXXI. Nemoci gynekologické
 • Icon blue cancer I. Onkologické nemoci

  Onkologická onemocnění po ukončení protinádorové léčby, výběr lázeňského zařízení dle postiženého orgánu.

  Indikace
  I/1 Zhoubné nádory.
 • Icon blue heart II. Nemoci oběhového ústrojí

  Onemocnění srdce a cév - stavy po infarktu, stavy po operacích srdce (operace či náhrada srdeční chlopně, korekce srdeční přepážky, operace nádoru srdce a hrudní srdečnice, operace s cílem prokrvení srdečního svalu (operace bypassu), stavy po transplantaci srdce, stavy po operacích velkých cév (mimo srdce a srdečnice), stavy po trombózách, léčba vysokého krevního tlaku, onemocnění tepen končetin.

  Indikace
  II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční.
  II/2 Stav po infarktu myokardu.
  II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.
  II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.
  II/5 Funknčí poruchy periferních cév a stavy po trombózách. Chronický lymfatický edém.
  II/6 Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.
  II/7 Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).
  II/8 Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty./ Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
  II/9 Stavy po transplantaci srdce.
 • Icon blue stomach III. Nemoci trávicího ústrojí

  Onemocnění žaludku, střev, jater, žlučníku a slinivky – stavy po těžké infekci střev, chronické nemoci střev a žaludku s problémem vstřebávaní, Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (chronické onemocnění střevní sliznice), stavy po zánětu slinivky, složité operační zákroky žaludku, střev a žlučníku, stavy po zánětech jater a transplantaci jater, stav po transplantaci slinivky.

  Indikace
  III/1 Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii./ Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.
  III/2 Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.
  III/3 Crohnova nemoc. Colitis ulceroza.
  III/4 Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná./ Sklerotizující cholangoitis. /Funkční poruchy žlučového traktu.
  III/5 Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest – pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP)./ Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.
  III/6 Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce)./ Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů./ Asociovaná autoimunní hepatitis./ Primární biliární cirhóza.
  III/7 Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.
  III/8 Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis./ Prokázaná chronická pankreatitis.
 • Icon blue change IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

  Cukrovka s komplikacemi na periferních cévách, stavy po operaci štítné žlázy, nádorů nadledvin a hypofýzy, snížená funkce štítné žlázy při obtížně probíhající lékové substituci.

  Indikace
  IV/1 Diabetes mellitus.
  IV/2 Stavy po totální thyreoidektomii./Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.
  IV/3 Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).
 • Icon blue lungs V. Nemoci dýchacího ústrojí

  Stavy po komplikovaném zánětu plic, opakovaném zánětu dýchacího ústrojí u nemocí z povolání, poškození hlasivek a hrtanu v důsledku přetížení, astma a chronická obstrukční plicní nemoc, intersticiální plicní fibrózy a toxické poškození dýchacích cest, stavy po operacích cest dýchacích a hlasivek, stavy po transplantaci plic.

  Indikace
  V/1 Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky./ Stavy po transplantaci plic.
  V/2 Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení./ Stavy po fonochirurgické léčbě.
  V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic.
  V/4 Bronchiektazie./ Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
  V/5 Astma bronchiale./ Chronická obstrukční plicní nemoc.
  V/6 Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.
  V/7 Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.
 • Icon blue neuron VI. Nemoci nervové

  Chabé obrny, obrny lícního nervu (po ukončení akutní fáze), paretické stavy (dle svalového testu a EMG), kořenové syndromy v přímé návaznosti na hospitalizaci nebo soustavnou rehabilitační péči, stavy po zánětlivé reakci centrálního nervového systému a mozku, stavy po poranění a operacích mozku a míchy, roztroušená skleróza, nervosvalová onemocnění, onemocnění míchy, dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a k udržení pracovní schopnosti a soběstačnosti, Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonového syndromu) a stavy po cévních příhodách po odeznění akutní fáze.

  Indikace
  VI/1 Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
  VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy.
  VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
  VI/4 Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
  VI/5 Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
  VI/6 Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
  VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
  VI/8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
  VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy.
  VI/10 Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
  VI/11 Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
 • Icon blue joint VII. Nemoci pohybového ústrojí

  Revmatické nemoci a Bechtěrevova nemoc soustavně léčené v rámci ambulantní péče, mimokloubní revmatismus v soustavné ambulantní péči, osteoporóza s komplikacemi nebo jako nemoc z povolání, bolestivé syndromy měkkých tkání a kloubů v důsledku nemoci z povolání, chronické artrózy nosných kloubů a jiných kloubů v soustavné péči ortopeda a rehabilitačního lékaře, bolesti zad v soustavné ambulantní rehabilitační péči, stavy po ortopedických operacích s kloubní náhradou a stavy po úrazech pohybového aparátu, stavy po operaci páteře a po amputacích dolních končetin (s protézou pro nácvik chůze).

  Indikace
  VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
  VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
  VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
  VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
  VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
  VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
  VII/7 Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
  VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
  VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
  VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
  VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
  VII/12 Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.
 • Icon blue kidneys VIII. Nemoci močového ústrojí

  Stavy po opakované infekci a zánětu ledvin nebo močových cest, ledvinové kameny, stavy po léčení chronických zánětů prostaty, kde nepomohla léčba antibiotiky, cystické onemocnění ledvin a stavy po operacích ledvin a močových cest, stavy po transplantaci ledvin (pro příjemce i dárce).

  Indikace
  VIII/1 Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců./ Cystické onemocnění ledvin.
  VIII/2 Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách./ Nefrokalcinóza.
  VIII/3 Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).
  VIII/4 Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.
  VIII/5 Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny)./ Dárce štěpu (ledviny).
 • Icon blue soul IX. Duševní poruchy

  Psychózy ve stádiu remise a těžké neurotické poruchy, a to jak v návaznosti na hospitalizaci nebo při soustavné ambulantní péči.

  Indikace
  IX/1 Psychózy ve stádiu remise.
  IX/2 Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.
 • Icon blue skin X. Nemoci kožní

  Atopický ekzém, lupénka, toxický kontaktní ekzém a ekzém jako nemoc z povolání, chronické nespecifikované kožní onemocnění (vše v soustavní péčí dermatologa), stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech.

  Indikace
  X/1 Atopický ekzém.
  X/2 Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.
  X/3 Toxická kontaktní dermatitis./ Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
  X/4 Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.
  X/5 Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.
 • Icon blue female XI. Nemoci gynekologické

  Neplodnost primární a sekundární, stavy po opakovaných a komplikovaných zánětech (ženy do 40 let) a stavy po opakovaných gynekologických operacích a operacích v oblasti malé pánve, stavy po opakovaném potratu.

  Indikace
  XI/1 Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)./ Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním./ Abortus habitualis.
  XI/2 Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).
  XI/3 Stavy po komplikovaných operacích gynekologických./ Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.
 • Icon white cancer XXI. Onkologické nemoci

  Onkologická onemocnění po ukončení protinádorové léčby, výběr lázeňského zařízení dle postiženého orgánu.

  Indikace
  I/1 Zhoubné nádory.
 • Icon white heart XXII. Nemoci oběhového ústrojí

  Onemocnění srdce a cév - stavy po infarktu, stavy po operacích srdce (operace či náhrada srdeční chlopně, korekce srdeční přepážky, operace nádoru srdce a hrudní srdečnice, operace s cílem prokrvení srdečního svalu (operace bypassu), stavy po transplantaci srdce, stavy po operacích velkých cév (mimo srdce a srdečnice), stavy po trombózách, léčba vysokého krevního tlaku, onemocnění tepen končetin.

  Indikace
  II/1 Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci./ Stavy po transplantaci srdce.
  II/2 Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.
  II/3 Juvenilní hypertenze.
  II/4 Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).
 • Icon white stomach XXIII. Nemoci trávicího ústrojí

  Onemocnění žaludku, střev, jater, žlučníku a slinivky – stavy po těžké infekci střev, chronické nemoci střev a žaludku s problémem vstřebávaní, Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (chronické onemocnění střevní sliznice), stavy po zánětu slinivky, složité operační zákroky žaludku, střev a žlučníku, stavy po zánětech jater a transplantaci jater, stav po transplantaci slinivky.

  Indikace
  III/1 Chronické onemocnění žaludku./ Funkční poruchy žaludku./ Chronická gastritis a duodenitis erosiva./ Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku./ Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.
  III/2 Chronické onemocnění střev./ Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva./ Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy./ Dermatogenní malabsorpční syndromy./ Coeliakie./ Polyposis intestini./ Megacolon vrozené i získané./ Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.
  III/3 Nemoci jater./ Stavy po infekční hepatitis./ Chronická hepatitis./ Cirhózy ve stavu kompenzace./ Toxická poškození jater./ Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou./ Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater./ Jiné hepatopatie.
  III/4 Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest./ Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece./ Chronická cholecystitis./ Biliární dyspepsie./Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest.
  III/5 Chronické nemoci pankreatu./ Stavy po akutní pankreatitis./ Chronická pankreatitis./ Pankreatická achylie vrozená i získaná./ Cystická fibróza./ Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.
 • Icon white change XXIV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

  Cukrovka s komplikacemi na periferních cévách, stavy po operaci štítné žlázy, nádorů nadledvin a hypofýzy, snížená funkce štítné žlázy při obtížně probíhající lékové substituci.

  Indikace
  IV/1 Diabetes mellitus.
  IV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.
  IV/3 Tyreopatie. Stavy po operacích štítné žlázy. Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.
 • Icon white lungs XXV. Nemoci dýchacího ústrojí

  Stavy po komplikovaném zánětu plic, opakovaném zánětu dýchacího ústrojí u nemocí z povolání, poškození hlasivek a hrtanu v důsledku přetížení, astma a chronická obstrukční plicní nemoc, intersticiální plicní fibrózy a toxické poškození dýchacích cest, stavy po operacích cest dýchacích a hlasivek, stavy po transplantaci plic.

  Indikace
  V/1 Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.
  V/2 Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.
  V/3 Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.
  V/4 Bronchiektasie.
  V/5 Asthma bronchiale.
  V/6 Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací./ Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.
  V/7 Cystická fibróza./ Intersticiální plicní fibróza./ Sarkoidóza plic.
 • Icon white neuron XXVI. Nemoci nervové

  Chabé obrny, obrny lícního nervu (po ukončení akutní fáze), paretické stavy (dle svalového testu a EMG), kořenové syndromy v přímé návaznosti na hospitalizaci nebo soustavnou rehabilitační péči, stavy po zánětlivé reakci centrálního nervového systému a mozku, stavy po poranění a operacích mozku a míchy, roztroušená skleróza, nervosvalová onemocnění, onemocnění míchy, dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a k udržení pracovní schopnosti a soběstačnosti, Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonového syndromu) a stavy po cévních příhodách po odeznění akutní fáze.

  Indikace
  VI/1 Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.
  VI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
  VI/3 Dětská mozková obrna./ Mozečkové syndromy./ Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
  VI/4 Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí./ Hybné poruchy po cévních příhodách mozkových./ Hybné poruchy po úrazech mozku./ Hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
  VI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu.
 • Icon white joint XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

  Revmatické nemoci a Bechtěrevova nemoc soustavně léčené v rámci ambulantní péče, mimokloubní revmatismus v soustavné ambulantní péči, osteoporóza s komplikacemi nebo jako nemoc z povolání, bolestivé syndromy měkkých tkání a kloubů v důsledku nemoci z povolání, chronické artrózy nosných kloubů a jiných kloubů v soustavné péči ortopeda a rehabilitačního lékaře, bolesti zad v soustavné ambulantní rehabilitační péči, stavy po ortopedických operacích s kloubní náhradou a stavy po úrazech pohybového aparátu, stavy po operaci páteře a po amputacích dolních končetin (s protézou pro nácvik chůze).

  Indikace
  VII/1 Juvenilní chronická artritis./ Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
  VII/2 Vrozené či získané ortopedické vady.
  VII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
  VII/4 Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.
  VII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním./ Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
  VII/6 Morbus Scheuermann.
  VII/7 Vertebrogenní algický syndrom.
 • Icon white kidneys XXVIII. Nemoci močového ústrojí

  Stavy po opakované infekci a zánětu ledvin nebo močových cest, ledvinové kameny, stavy po léčení chronických zánětů prostaty, kde nepomohla léčba antibiotiky, cystické onemocnění ledvin a stavy po operacích ledvin a močových cest, stavy po transplantaci ledvin (pro příjemce i dárce).

  Indikace
  VIII/1 Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.
  VIII/2 Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).
  VIII/3 Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.
  VIII/4 Chronická difusní glomerulonefritis./ Lipoidní nefróza./ Hereditární nefropatie ve stadiu remise.
  VIII/5 Stavy po transplantaci ledvin.
  VIII/6 Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní./ Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.
 • Icon white soul XXIX. Duševní poruchy

  Psychózy ve stádiu remise a těžké neurotické poruchy, a to jak v návaznosti na hospitalizaci nebo při soustavné ambulantní péči.

  Indikace
  IX/1 Psychózy ve stádiu remise.
  IX/2 Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.
 • Icon white skin XXX. Nemoci kožní

  Atopický ekzém, lupénka, toxický kontaktní ekzém a ekzém jako nemoc z povolání, chronické nespecifikované kožní onemocnění (vše v soustavní péčí dermatologa), stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech.

  Indikace
  X/1 Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.
  X/2 Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického./ Chronické prurigo.
  X/3 Indurativní a konglobující formy akné.
  X/4 Sklerodermie.
  X/5 Ichtyózy.
  X/6 Chronické dermatózy.
  X/7 Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.
 • Icon white female XXXI. Nemoci gynekologické

  Neplodnost primární a sekundární, stavy po opakovaných a komplikovaných zánětech (ženy do 40 let) a stavy po opakovaných gynekologických operacích a operacích v oblasti malé pánve, stavy po opakovaném potratu.

  Indikace
  XI/1 Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel./ Pozánětlivé změny v malé pánvi.
  XI/2 Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní./ Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.
  XI/3 Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): v malé pánvi./ Po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve./ Po appendectomii.
  XI/4 Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.