Svaz léčebných lázní

Svaz léčebných lázní

Svaz léčebných lázní České republiky (SLL) vznikl jako zájmové profesní sdružení léčebných lázní v roce 1995 s cílem udržet a garantovat léčebnou úroveň těchto lázeňských společností. Posláním Svazu je kultivovat prostředí a vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj léčebného lázeňství v České republice a hájit společné i individuální zájmy členů. Na domácí půdě je SLL platným partnerem i oponentem Ministerstva zdravotnictví ČR.

V současnosti SLL sdružuje 47 členů, z toho 45 léčebných lázní, které tvoří více než dvě třetiny všech lázeňských lůžek v zemi, a které představují 95 % veškeré lázeňské léčby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Všechny lázně sdružené v SLL jsou akreditovanými léčebnými lázněmi včetně napojení na veřejný zdravotní systém a splňují tudíž přísná kritéria pro léčbu, stravování i ubytování. Léčebné lázně k léčbě využívají místní přírodní léčivý zdroj schválený ministerstvem zdravotnictví, což tato zařízení odlišuje od ostatních lázní či ubytovacích zařízení umístěných v lázeňských místech. A je to právě důraz na léčebný aspekt, co vydobylo českým lázním celosvětový věhlas.

SLL je členem Evropského svazu lázní (ESPA) se sídlem v Bruselu, jehož hlavním krédem je udržet léčebné lázeňství napříč Evropou a garantovat jeho kvalitu. Dále je Svaz členem České unie cestovního ruchu (ČUCR).

STANOVY SLL ČR ve znění schváleném valnou hromadou svazu, která se konala dne 7. dubna 2022, naleznete zde

Představenstvo Svazu léčebných lázní ČR

MUDr. Eduard Bláha - prezident SLL
- řízení SLL, koordinace představenstva, řízení sekretariátu, vztahy se státními autoritami, oblast legislativně-právní (Léčebné lázně Jáchymov a.s. a Lázně Luhačovice a.s.)

Ing. Martin Plachý - viceprezident SLL
- oblast propagace a marketingu (LS ROYAL Mariánské Lázně a.s., Lázně Velké Losiny s.r.o., Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium Miramare, s.r.o., Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.). Ing. Martin Plachý je zároveň viceprezidentem Evropského svazu lázní

Ing. Josef Ciglanský, viceprezident SLL

- ekonomické záležitosti, vyjednávání s pojišťovnami (Lázně Františkovy Lázně a.s.)

Ing. Vladimír Odehnal
- agenda klimatických lázní a lázeňských statutů (Priessnitzovy léčebné lázně a.s.)

Ing. Radim Kalfus
- Analytická komise, Komise pro metodiku (Lázně Bělohrad a.s.)

Ing. Petr Valenta

- oblast legislativně - právní (Lázně Poděbrady a.s.)

Karel Kalivoda, MBA

- vědecká a výzkumná činnost (Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.)


Dozorčí rada Svazu léčebných lázní ČR

Lenka Krótká Lázně Darkov, a.s.

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D ., Slatinné lázně Třeboň, a.s.

Ing. Yveta Slišková, Lázně Teplice v Čechách, a.s.