Vše o lázních

Vše o lázních


Poskytování hrazené lázeňské péče po prvním lednu 2015

Od první ledna 2014 již klienti, kteří se v lázních léčí v rámci komplexní lázeňské péče, nemusí hradit regulační poplatek ve výši 100 Kč za osobu a noc.

6. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je také novelizovaný indikační seznam pro lázeňskou péči. Text zákona i prováděcí vyhlášky naleznete zde.

Novelizovaný Indikační seznam je pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní. U řady dětských diagnóz pak umožňuje prodloužení léčby.

Níže pro vaši informaci uvádíme hlavní změny, jež novela přináší:
• Příspěvkové lázeňské pobytu pro dospělé - délka je stanovena na 21 dnů, případně 14 dnů (pouze v indikovaných případech).
• U všech dětských indikací je doplněna možnost prodloužení délky pobytů na návrh ošetřujícího lékaře.
• U dalších dospělých indikací je dána možnost prodloužení pobytů na návrh ošetřujícího lázeňského lékaře.
• U některých dospělých indikací je upravena možnost opakování pobytů.
• Novela zpřesňuje některé požadavky (např. definice intervalu nástupy na opakovaný pobyt).

Prodloužení komplexních lázeňských pobytů pro dospělé u vybraných indikací z 21 na 28 dnů se týká následujících skupin:

• nemoci oběhového ústrojí (4 indikace z 9 – II/2, II/3, II/6,II/9)
• nemoci dýchacího ústrojí (4 indikace ze 7- V/1, V/5, V/6,V/7)
• nemoci nervové (8 indikací z 11- VI/1,VI/2, VI/4, VI/5, VI/6, VI/7, VI/8, VI/10 )
• nemoci pohybového ústrojí (6 indikací z 12 – VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/10, VII/11)
• duševní nemoci (1 indikace z 2 – IX/1)
• nemoci kožní (4 indikace z 5 – X/2, X/3, X/4, X/5)
• nemoci gynekologické (1 indikace z 3 – XI/3)

Celkem budou prodlouženy o jeden týden komplexní pobyty dospělých u 28 indikací z celkového počtu 66 indikací, tj. u 43% dospělých indikací.

Do konce roku 2014 platnou vyhlášku o indikačním seznamu č.267/2012 naleznete zde