Předepisování lázeňské péče od 1. ledna 2015 a kódy MKN

Předepisování lázeňské péče od 1. ledna 2015 a kódy MKN

6. ledna 2015 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je nově také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Text zákona i prováděcí vyhlášky si můžete stáhnout zde.

Pro lepší orientaci připravilo ministerstvo zdravotnictví indikační seznam v podobě souhrnné tabulky, jež v sobě spojuje základní podobu IS, tak jak je obsažena v zákoně doplněnou o informace z prováděcí vyhlášky. Materiál ke staženi: IS_materiál MZ

Novelizovaný Indikační seznam je pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní. U řady dětských diagnóz pak umožňuje prodloužení léčby.

Níže pro vaši informaci uvádíme hlavní změny, jež novela přináší:

• Příspěvkové lázeňské pobytu pro dospělé - délka je stanovena na 21 dnů, případně 14 dnů (pouze v indikovaných případech).
• U všech dětských indikací je doplněna možnost prodloužení délky pobytů na návrh ošetřujícího lékaře.
• U dalších dospělých indikací je dána možnost prodloužení pobytů na návrh ošetřujícího lázeňského lékaře.
• U některých dospělých indikací je upravena možnost opakování pobytů.
• Novela zpřesňuje některé požadavky (např. definice intervalu nástupy na opakovaný pobyt).

Prodloužení komplexních lázeňských pobytů pro dospělé u vybraných indikací z 21 na 28 dnů se týká následujících skupin:

• nemoci oběhového ústrojí (4 indikace z 9 – II/2, II/3, II/6,II/9)
• nemoci dýchacího ústrojí (4 indikace ze 7- V/1, V/5, V/6,V/7)
• nemoci nervové (8 indikací z 11- VI/1,VI/2, VI/4, VI/5, VI/6, VI/7, VI/8, VI/10 )
• nemoci pohybového ústrojí (6 indikací z 12 – VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/10, VII/11)
• duševní nemoci (1 indikace z 2 – IX/1)
• nemoci kožní (4 indikace z 5 – X/2, X/3, X/4, X/5)
• nemoci gynekologické (1 indikace z 3 – XI/3)

Celkem byly prodlouženy o jeden týden komplexní pobyty dospělých u 28 indikací z celkového počtu 66 indikací, tj. u 43% dospělých indikací.

Přímo zákonem je tedy stanovena zejména:
• délka léčebného pobytu
• možnosti jeho prodloužení
• následné opakování lázeňského pobytu
• kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů

K zákonu byla vydána prováděcí vyhláška MZ ČR - o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Návrh vyhlášky upravuje:
• odborná medicínská kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
• indikační předpoklady
• kontraindikace
• odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče vč. potřebných vyšetření
• obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou péči
• obor specializace lékaře, který péči doporučuje
• požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče
• indikační zaměření lázeňských míst

Lázeňská péče NENÍ ZAŘAZENA úhradovou vyhláškou do tzv. indukované či vyžádané péče, při jejichž překročení hrozí vysílajícímu lékaři sankční podmínky.

V návrhu na lázeňskou péči uvádí předepisující lékař k dané diagnóze kód podle Mezinárodní klasifikace nemocí. Vzhledem k tomu, že Indikační seznam tyto kódy neobsahuje, připravili jsme pro vás orientační tabulku, která uvádí k jednotlivým indikacím Indikačního seznamu kódy dle MKN. V řadě případů se jedná o širší spektrum diagnóz a je třeba zalistovat přímo v Mezinárodní klasifikaci. Přiřazení kódů MNK k indikacím IS pro lázeňskou péči