Předepisování lázeňské péče od 1. ledna 2015 a kódy MKN

Předepisování lázeňské péče od 1. ledna 2015 a kódy MKN

6. ledna 2015 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je nově také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami.

Pro lepší orientaci připravilo ministerstvo zdravotnictví indikační seznam v podobě souhrnné tabulky, jež v sobě spojuje základní podobu IS, tak jak je obsažena v zákoně doplněnou o informace z prováděcí vyhlášky. Materiál ke staženi: IS_materiál MZ

Novelizovaný Indikační seznam je pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní. U řady dětských diagnóz pak umožňuje prodloužení léčby.

Níže pro vaši informaci uvádíme hlavní změny, jež novela přináší:

• Příspěvkové lázeňské pobytu pro dospělé - délka je stanovena na 21 dnů, případně 14 dnů (pouze v indikovaných případech).
• U všech dětských indikací je doplněna možnost prodloužení délky pobytů na návrh ošetřujícího lékaře.
• U dalších dospělých indikací je dána možnost prodloužení pobytů na návrh ošetřujícího lázeňského lékaře.
• U některých dospělých indikací je upravena možnost opakování pobytů.
• Novela zpřesňuje některé požadavky (např. definice intervalu nástupy na opakovaný pobyt).

Prodloužení komplexních lázeňských pobytů pro dospělé u vybraných indikací z 21 na 28 dnů se týká následujících skupin:

• nemoci oběhového ústrojí (4 indikace z 9 – II/2, II/3, II/6,II/9)
• nemoci dýchacího ústrojí (4 indikace ze 7- V/1, V/5, V/6,V/7)
• nemoci nervové (8 indikací z 11- VI/1,VI/2, VI/4, VI/5, VI/6, VI/7, VI/8, VI/10 )
• nemoci pohybového ústrojí (6 indikací z 12 – VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/10, VII/11)
• duševní nemoci (1 indikace z 2 – IX/1)
• nemoci kožní (4 indikace z 5 – X/2, X/3, X/4, X/5)
• nemoci gynekologické (1 indikace z 3 – XI/3)

Celkem byly prodlouženy o jeden týden komplexní pobyty dospělých u 28 indikací z celkového počtu 66 indikací, tj. u 43% dospělých indikací.

Přímo zákonem je tedy stanovena zejména:
• délka léčebného pobytu
• možnosti jeho prodloužení
• následné opakování lázeňského pobytu
• kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů

K zákonu byla vydána prováděcí vyhláška MZ ČR - o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Návrh vyhlášky upravuje:
• odborná medicínská kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
• indikační předpoklady
• kontraindikace
• odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče vč. potřebných vyšetření
• obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou péči
• obor specializace lékaře, který péči doporučuje
• požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče
• indikační zaměření lázeňských míst

Lázeňská péče NENÍ ZAŘAZENA úhradovou vyhláškou do tzv. indukované či vyžádané péče, při jejichž překročení hrozí vysílajícímu lékaři sankční podmínky.

V návrhu na lázeňskou péči uvádí předepisující lékař k dané diagnóze kód podle Mezinárodní klasifikace nemocí. Vzhledem k tomu, že Indikační seznam tyto kódy neobsahuje, připravili jsme pro vás orientační tabulku, která uvádí k jednotlivým indikacím Indikačního seznamu kódy dle MKN. V řadě případů se jedná o širší spektrum diagnóz a je třeba zalistovat přímo v Mezinárodní klasifikaci. Přiřazení kódů MNK k indikacím IS pro lázeňskou péči

Návrh na lázeňskou péči podle §33, odst. 1 zákona 48/1997 podává lékař registrujícího poskytovatele, lékař ambulantního poskytovatele, který ji doporučil, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.