Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p. - léčebna dospělých

,

Janské Lázně

Janské Lázně léčí široké spektrum chorob - onemocnění nervosvalová, pohybová, onkologická a dýchací, ale současně jsou i významným rekreačním, turistickým a sportovním centrem Krkonoš v průběhu celého roku. Bezbariérově řešené hlavní lázeňské budovy Lázeňský Dům a Janský Dvůr jsou propojeny spojovací chodbou. Vnitřní řešení lázeňských domů poskytuje komfort i imobilním klientům. Lázně jsou také akreditovaným zařízením pro vzdělávání, Ministerstvem zdravotnictví ČR jim byla udělena akreditace na vzdělávání v oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA.

Kontaktní údaje

Telefon:

499 860 301

Email:

sales@janskelazne.com

Adresa

Náměstí Svobody 272
Janské Lázně
542 25

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue cancer
I. Onkologické nemoci
 • Zhoubné nádory.
Icon blue change
IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 • Diabetes mellitus.
 • Stavy po totální thyreoidektomii./Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.
 • Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).
Icon blue lungs
V. Nemoci dýchacího ústrojí
 • Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky./ Stavy po transplantaci plic.
 • Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení./ Stavy po fonochirurgické léčbě.
 • Stavy po komplikovaném zánětu plic.
 • Bronchiektazie./ Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Astma bronchiale./ Chronická obstrukční plicní nemoc.
 • Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.
 • Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.
Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
 • Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie s paretickými projevy.
 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

Děti

Icon white cancer
XXI. Onkologické nemoci
 • Zhoubné nádory.
Icon white change
XXIV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 • Diabetes mellitus.
 • Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.
 • Tyreopatie. Stavy po operacích štítné žlázy. Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.
Icon white lungs
XXV. Nemoci dýchacího ústrojí
 • Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.
 • Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.
 • Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.
 • Bronchiektasie.
 • Asthma bronchiale.
 • Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací./ Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.
 • Cystická fibróza./ Intersticiální plicní fibróza./ Sarkoidóza plic.
Icon white neuron
XXVI. Nemoci nervové
 • Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.
 • Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
 • Dětská mozková obrna./ Mozečkové syndromy./ Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
 • Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí./ Hybné poruchy po cévních příhodách mozkových./ Hybné poruchy po úrazech mozku./ Hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
 • Kořenové syndromy vertebrogenního původu.
Icon white joint
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Juvenilní chronická artritis./ Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
 • Vrozené či získané ortopedické vady.
 • Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
 • Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.
 • Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním./ Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
 • Morbus Scheuermann.
 • Vertebrogenní algický syndrom.

Lázeňské místo

Janské Lázně – město, které často bývá nazýváno svéráznou branou do nejvyšších hor České republiky Krkonoš, se nachází v nadmořské výšce 616–1299 m n. m. Každý jeho návštěvník, který preferuje aktivní odpočinek ve volné přírodě, zde najde něco pro sebe – národní park Krkonoše, lyžařská střediska a nezapomenutelná turistická místa v okolí. Horský vzduch, udivující svou čistotou a svěžestí, má blahodárný vliv na všechny, jimž není cizí sport. Lázeňské zařízení Janské Lázně se nachází uprostřed městečka Janské Lázně. Od roku 1935, po převzetí zkušeností lázní Warm Springs v USA, zde byla založena první evropská léčebna dětské obrny. Díky významnému léčivému zdroji – termálním uhličitým pramenům o teplotě 29 °C v místě vývěru – a rehabilitačním metodám se staly místem, kde se zlepšilo nebo zcela navrátilo zdraví řadě lidí po nejvážnějších onemocněních pohybového, centrálního a periferního nervového aparátu. Velkolepá secesní kolonáda v samém srdci lázní, příjemné kavárny a nespočet vycházkových tras v neobyčejně čistém horském klima – to vše ve Vás zanechá nezapomenutelné zážitky z návštěvy Janských Lázní.

Přírodní léčivé zdroje: přírodní minerální voda termální – vlažná, klima

Volný čas:

Město Janské Lázně v zimě patří mezi nejoblíbenější lyžařská střediska v ČR, kromě mnoha běžkařských tratí, sjezdovek a vleků se pyšní největším ski resortem (Černá hora - Pec pod Sněžkou. V létě je vyhledáváno turisty a cyklisty pro nenáročné procházky po dobře značených trasách nebo náročnější túry na samotné vrcholky hor. Ve městě mimo jiné naleznete také několik půjčoven sportovního vybavení, hřiště na minigolf a Aquacentrum s bazénem a vířivkami plněnými termální minerální vodou. V areálu Aquacentra můžete kromě rehabilitačního bazénu využít finskou a parní saunu, vodní clony, podvodní sopky, protiproud, masážní a perličková lůžka a vířivky uvnitř nebo na slunečné venkovní terase s nádherným výhledem do okolní krajiny.

Výlety do okolí:

Národní park Krkonoše: Přírodní rezervace chráněná státem s celou řadou populárních zábavních a lyžařských středisek.

Obří důl – Kovárna: Středověký důl, široko daleko známý už v 15. století. Od počátku 17. století až do roku 1876 se zde těžila měď a další kovy. Návštěvníci mohou zhlédnout zařízení a nástroje, s nimiž středověcí horníci těžili rudu.
Důl Jana Švermy – Žacléř: V letech 1953–1993 se zde těžila ruda. Od roku 1999 je objekt otevřen pro návštěvníky, kteří zde mohou pozorovat, jak se těžila ruda a jaké nástroje se přitom používaly.
Hostinné: Bývalý františkánský kostel, v němž se v současné době nachází expozice klasického umění, včetně některých kopií originálů, které se již nedochovaly.
Pramen řeky Úpy: Rašelinové bláto, kde má svůj počátek řeka Úpa, jedno z největších rašelinišť krkonošského rozvodí, vysokohorské louky, na nichž rostou trpasličí borovice.
Černohorské rašeliniště
Vrchol Sněžky
Barokní hospital Kuks
ZOO Safari Dvůr Králové
Hrad Pecka

Nemáte žádné oblíbené lázně