Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

,

Třeboň

Lázeňský komplex Aurora s ubytovací kapacitou 564 lůžek se nachází na západním okraji Třeboně v klidném prostředí rozsáhlého parku na břehu rybníka Svět. Specializuje se na léčení poruch pohybového aparátu, revmatických chorob, poúrazových a pooperačních stavů. Hlavní léčebnou metodou jsou slatinné koupele a zábaly. V nabídce jsou také krátkodobé týdenní nebo víkendové relaxační programy.

Ubytovací kapacita Bertiných lázní je 178 lůžek. Vedle základních léčebných procedur založených na bázi kombinování slatinných koupelí a zábalů s ručními masážemi využívají Bertiny lázně také široký okruh klasických lázeňských procedur. Součástí vodoléčebného komplexu je taká víceúčelový rehabilitační bazén. Bertiny lázně zajišťují pro své hosty také ubytování mimo vlastní budovu v hotelích a penzionech v Třeboni.

Kontaktní údaje

Telefon:

384 750 555, 384 754 555

Email:

info@laznetrebon.cz

Adresa

Lázeňská 1001
Třeboň
379 01

Ubytovací zařízení

048l1454
Bertiny lázně
048l5417
Bertiny lázně
Aurora
Lázně Aurora - budova A****
New
Lázně Aurora - budova B***

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
 • Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie s paretickými projevy.
 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

Lázeňské místo

Starobylé město Třeboň leží v typické malebné jihočeské krajině. Díky velkému bohatství vodních zdrojů je často nazýváno „městem rybníků“ a „krajem zrcadel“. Třeboň a její okolí tvoří přírodní biosférickou rezervaci, která je pod záštitou UNESCO. Historické jádro města, renesanční zámek, pivovar Regent, rozlehlé parky a slavný rybník Svět – to vše dohromady tvoří neopakovatelnou atmosféru. Třeboň je známá svojí dlouhotrvající tradicí chovu ryb, a proto si můžete v místních restauracích pochutnat na rybích delikatesách z vynikajících třeboňských kaprů.

Přírodní léčivý zdroj: slatina

Volný čas:

Dům přírody: Stálá expozice s návštěvnickým interaktivním centrem otevřená v r. 2004. Zde mohou návštěvníci zábavnou formou získat ucelené informace o historii Třeboňska, vzniku rybníkářství, lázeňství a přírodních zajímavostech na Třeboňsku.

Zámek Třeboň: Třeboňský zámek je jedním z největších zámeckých komplexů v České republice. Jeho dnešní podoba je dílem renesančních stavitelů, kteří na místě gotického hradu vystavěli honosné sídlo významného českého rodu Rožmberků. Další mocný rod, Schwarzenberkové, obohatili zámek barokními dostavbami na vnějším nádvoří. Prohlídkové trasy: „Rožmberské renesanční interiéry“, „Soukromá schwarzenberská apartmá“, „Konírna“, „Psí kuchyně a kasematy“.Zámek je obklopen nádherným parkem s hradbami a jeho velkou část zaujímá depozitář Státního oblastního archívu, kde je možno pátrat po rodopisech.

Schwarzenberská hrobka: Rodinná hrobka Schwarzenberků postavená v novogotickém stylu v letech 1874-77. Nachází se na jihovýchodní straně rybníka Svět, obklopená anglickým parkem. Kaple je v letních měsících často využívána k pořádání koncertů.

Náměstí s radniční věží: Masarykovo náměstí, obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty, je přirozeným centrem celé městské památkové rezervace. Nejcennějším domem na náměstí je dům U Bílého koníčka z roku 1544. Dalším zajímavým objektem je stará radnice, z jejíž 31 metrů vysoké věže je krásný výhled do okolní krajiny. Uprostřed náměstí stojí renesanční kamenná kašna, v její blízkosti pak barokní mariánský sloup. Město je ze všech stran obklopeno bránami: Budějovická, Jindřichohradecká, Novohradská, Svinenská.

Děkanský kostel a augustiniánský klášter: Děkanský kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí se nachází v blízkosti náměstí. Je postaven v gotickém stylu s dvoulodní dispozicí. Z gotických uměleckých děl, která s v kostele zachovala, je nejvýznamnější opuková Madona z doby kolem roku 1450. Kostel je součástí souboru budov někdejšího augustiniánského kláštera, založeného Rožmberky ve 14. stol. Do dnešních dob se zachovala křížová chodba s téměř neporušenými freskami a rajská zahrada se studnou.

Pivovar Regent: Pivovar byl založen roku 1379. V průběhu středověku rostla jeho dobrá pověst a po roce 1698 se již ve vlastnictví knížete Schwarzenberga přestěhoval do bývalé rožmberské zbrojnice. Je možné zde absolvovat průvodcované prohlídky s ochutnávkou zlatavého moku. Více informací o časech prohlídek naleznete na webových stránkách pivovaru Regent www.pivovar-regent.cz/cz/prohlidka-pivovaru.

Výlety do okolí:

Český Krumlov: Nejpamátnější historické město v jižních Čechách, středověké centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Zvláštní pýchou města je 300 zdařile dochovaných barokních, gotických a renesančních budov, perlou je unikátní barokní divadlo v zámeckém parku s otáčivým hledištěm. Ve městě je rovněž Mezinárodní umělecké centrum Egona Schieleho.

Jindřichův Hradec: Historické centrum s renesančním zámeckým komplexem, místo konání mnoha koncertů klasické hudby. V místním muzeu je možné seznámit se s největší českou mechanickou maketou zobrazující scénu narození Krista.

Hluboká nad Vltavou: Novogotický zámek ve stylu hradu Windsor s cennými uměleckými a historickými sbírkami.

České Budějovice: Jihočeská metropole založená Přemyslem Otakarem II. jako královské město.

Červená Lhota: Romantický vodní zámek vyrůstá na skále, která se přehrazením údolí a vzedmutím hladiny rybníka stala malým ostrůvkem. Komorně laděné interiéry vypovídají o životě od renesance až po 19. století (50 km od Třeboně).

Holašovice: Holašovice jsou urbanisticky jednotným souborem lidové architektury, vystavěné převážně v letech 1840-1880. Stejně jako v jiných jihočeských obcích i zde selské usedlosti s malebně utvářenými, štukem zdobenými štíty a vjezdy, lemují prostornou náves s kapličkou. Zapsáno na seznam UNESCO. (40 km od Třeboně),

Nové Hrady: Při návštěvě Nových Hradů stojí za shlédnutí gotický hrad s padacím mostem, trojkřídlý empírový zámek, Buquoyská hrobka, klášter servitů s kostelem sv. Petra a Pavla nebo romantické Tereziino údolí s vodopádem. (25 km od Třeboně)

Nemáte žádné oblíbené lázně