Lázně Hodonín

,

Hodonín

Lázně Hodonín patří k nejmladším lázeňským zařízením v České republice. Lázeňský komplex se nachází v překrásném parku, který vyniká zajímavou zahradní architekturou. Léčebný komplex je tvořen třemi lázeňskými domy a novým pavilonem Denní lázně Bliss Day Spa. Samoplátecké klientele slouží lázeňský dům Eva s kapacitou 104 lůžek a vlastním balneoprovozem. Lázně Hodonín jsou také vyhledávaným místem k relaxaci a odpočinku.


Kontaktní údaje

Telefon:

518 395 501 (500)

Email:

info@laznehodonin.cz

Adresa

Měšťanská 140
Hodonín
695 04

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue heart
II. Nemoci oběhového ústrojí
 • Symptomatická ischemická choroba srdeční.
 • Stav po infarktu myokardu.
 • Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.
 • Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.
 • Funknčí poruchy periferních cév a stavy po trombózách. Chronický lymfatický edém.
 • Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.
 • Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).
 • Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty./ Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
 • Stavy po transplantaci srdce.
Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
 • Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie s paretickými projevy.
 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

Lázeňské místo

Lázně Hodonín jsou jedny z nejmladších lázeňských zařízení v České republice. Hodonín – rodiště prvního československého prezidenta T. G. Masaryka – se nachází v srdci moravského regionu Slovácko, kde se protíná hranice Rakouska, Česka a Slovenska. Zděné sanatorium zahájilo svůj provoz v roce 1979, což vysvětluje moderní vzhled lázeňských budov i parku. V letech 2001–2004 prošlo lázeňské zařízení značnou rekonstrukcí a v roce 2006 zahájila svůj provoz nová přístavba bezbariérově propojená s původní lázeňskou budovou. Moderní lázeňské zařízení nacházející se uprostřed malebného parku nabízí komplexní lázeňské a doprovodné služby pod jednou střechou. Vlastní přírodní zdroj jodobromová solanka, čerpaná z nejhlubších vrtů v ČR má jedinečné léčebné, regenerační a preventivní účinky na celý organismus. Pohodová atmosféra lázní rodinného typu navíc vytváří ideální podmínky pro úspěšné léčebné procesy a dokonalou regeneraci.

Přírodní léčivé zdroje: přírodní, středně mineralizovaná, jodobromová, chloridosodná minerální voda se zvýšeným obsahem kyseliny metaborité. Jedná se o vody hypertonické studené.

Volný čas:

Ve městě i jeho okolí jsou v provozu tenisové kurty, krytý bazén i letní koupaliště, víceúčelové sportovní haly, půjčovny jízdních kol, fitcentra, střelnice, jízdárny apod. Lázeňští hosté mohou navštívit místní Masarykovo muzeum, Galerii výtvarného umění, Muzeum naftového dobývání, zoologickou zahradu, centrum vodní turistiky přístaviště U Jezu. Přímo v lázních si mohou zapůjčit jízdní kola a nordic walkingové hole, venkovní hry, zkrášlit se mohou v kadeřnickém a kosmetickém salonu, zacvičit si ve fitcentru, zaplavat v bazénu s whirlpoolem. Pravidelně jsou v lázních pořádány taneční večery, hudební a divadelní vystoupení, módní přehlídky a zájezdy do okolí. V lázních jsou k dispozici i konferenční prostory.

Výlety do okolí:

 • historické objekty: Mikulčice-Valy (archeologické naleziště z dob Velké Moravy, zámky v Lednici, Miloticích, Strážnici, Strážnický skanzen
 • pravidelné plavby lodí po řece Moravě (přístaviště U Jezu, Baťův kanál
 • vinné sklepy v okolí lázní (Čejkovice, Mutěnice, Prušánky, Strážnice
 • chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Pálava
 • moravské vinařské cyklostezky
 • krojované hody, folklorní festivaly v průběhu celého roku
Nemáte žádné oblíbené lázně