Léčebné lázně Lázně Kynžvart

,

Lázně Kynžvart

Věk pacientů je 2 až 15 let (nebo ukončení základní školní docházky), u nemocí ledvin a cest močových a obezity až 19 let. Děti předškolního věku mohou absolvovat léčbu v doprovodu rodiče. U dětí školního věku je součástí léčebného pobytu i školní výuka. Poskytujeme lázeňskou léčbu dětem s nespecifickým onemocněním dýchacího ústrojí, kožním onemocněním a nemocemi ledvin a močových cest a obezity. Kapacita léčebny je 310 lůžek. Děti jsou rozděleny do 7 oddělení podle věku, některé lázeňské domy jsou určené pro děti s doprovodem. Význam lázní je dán především ideálními klimatickými podmínkami. K přírodním léčivým zdrojům Léčebných lázní Lázní Kynžvart patří také 4 minerální prameny.

Kontaktní údaje

Telefon:

354 672 111

Email:

info@detskalecebna.cz

Adresa

Lázeňská 295
Lázně Kynžvart
354 91

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue cancer
I. Onkologické nemoci
 • Zhoubné nádory.
Icon blue stomach
III. Nemoci trávicího ústrojí
 • Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii./ Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.
 • Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.
 • Crohnova nemoc. Colitis ulceroza.
 • Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná./ Sklerotizující cholangoitis. /Funkční poruchy žlučového traktu.
 • Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest – pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP)./ Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.
 • Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce)./ Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů./ Asociovaná autoimunní hepatitis./ Primární biliární cirhóza.
 • Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.
 • Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis./ Prokázaná chronická pankreatitis.
Icon blue change
IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 • Diabetes mellitus.
 • Stavy po totální thyreoidektomii./Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.
 • Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).
Icon blue lungs
V. Nemoci dýchacího ústrojí
 • Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky./ Stavy po transplantaci plic.
 • Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení./ Stavy po fonochirurgické léčbě.
 • Stavy po komplikovaném zánětu plic.
 • Bronchiektazie./ Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Astma bronchiale./ Chronická obstrukční plicní nemoc.
 • Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.
 • Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.
Icon blue kidneys
VIII. Nemoci močového ústrojí
 • Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců./ Cystické onemocnění ledvin.
 • Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách./ Nefrokalcinóza.
 • Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).
 • Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.
 • Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny)./ Dárce štěpu (ledviny).
Icon blue skin
X. Nemoci kožní
 • Atopický ekzém.
 • Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.
 • Toxická kontaktní dermatitis./ Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
 • Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.
 • Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.

Děti

Icon white cancer
XXI. Onkologické nemoci
 • Zhoubné nádory.
Icon white stomach
XXIII. Nemoci trávicího ústrojí
 • Chronické onemocnění žaludku./ Funkční poruchy žaludku./ Chronická gastritis a duodenitis erosiva./ Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku./ Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.
 • Chronické onemocnění střev./ Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva./ Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy./ Dermatogenní malabsorpční syndromy./ Coeliakie./ Polyposis intestini./ Megacolon vrozené i získané./ Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.
 • Nemoci jater./ Stavy po infekční hepatitis./ Chronická hepatitis./ Cirhózy ve stavu kompenzace./ Toxická poškození jater./ Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou./ Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater./ Jiné hepatopatie.
 • Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest./ Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece./ Chronická cholecystitis./ Biliární dyspepsie./Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest.
 • Chronické nemoci pankreatu./ Stavy po akutní pankreatitis./ Chronická pankreatitis./ Pankreatická achylie vrozená i získaná./ Cystická fibróza./ Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.
Icon white change
XXIV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 • Diabetes mellitus.
 • Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.
 • Tyreopatie. Stavy po operacích štítné žlázy. Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.
Icon white lungs
XXV. Nemoci dýchacího ústrojí
 • Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.
 • Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.
 • Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.
 • Bronchiektasie.
 • Asthma bronchiale.
 • Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací./ Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.
 • Cystická fibróza./ Intersticiální plicní fibróza./ Sarkoidóza plic.
Icon white joint
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Juvenilní chronická artritis./ Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
 • Vrozené či získané ortopedické vady.
 • Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
 • Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.
 • Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním./ Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
 • Morbus Scheuermann.
 • Vertebrogenní algický syndrom.
Icon white kidneys
XXVIII. Nemoci močového ústrojí
 • Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.
 • Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).
 • Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.
 • Chronická difusní glomerulonefritis./ Lipoidní nefróza./ Hereditární nefropatie ve stadiu remise.
 • Stavy po transplantaci ledvin.
 • Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní./ Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.
Icon white skin
XXX. Nemoci kožní
 • Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.
 • Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického./ Chronické prurigo.
 • Indurativní a konglobující formy akné.
 • Sklerodermie.
 • Ichtyózy.
 • Chronické dermatózy.
 • Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.

Lázeňské místo

Malé městečko Lázně Kynžvart leží v lesnaté krajině na jihozápadním svahu Slavkovského lesa v samém cípu západních Čech. Díky své poloze – podhorská oblast s nadmořskou výškou 730 m, nad hranicí přízemních mlh, s vysokou a stálou vlhkostí vzduchu danou blízkostí smíšených lesů a vysokou sluneční intenzitou, a dále s minimálním obsahem škodlivin v ovzduší – mají Lázně Kynžvart specifické klimatické podmínky, které jsou bohatě využívány při léčbě nemocí dýchacích cest u dětí. Lázně byly založeny v polovině 19. století rodem Metternichů na základě provedeného průzkumu minerálních pramenů, peloidů a klimatických podmínek jako lázně pro léčbu rozličných indikací u dospělých pacientů. V roce 1950 se ale při rekonvalescenci dětí postižených epidemií černého kašle potvrdil nápadný léčebný efekt místních klimatických podmínek a lázně se od té doby specializují pouze na léčbu dětí – v současné době jako jediné lázeňské zařízení v ČR, které má pouze dětskou klientelu.

Přírodní léčivé zdroje: přírodní minerální vody používané k vnější i vnitřní balneaci. Specifické klimatické podmínky

Volný čas:

V areálu léčebny se nachází krytý bazén (s technologií čištění vody ozonem, sauna, fitness – přístupné veřejnosti. Oblíbeným místem vycházek je zámek Kynžvart. Pro sportovně zaměřené návštěvníky se nabízí využití husté sítě cyklostezek a v zimě pak lyžařských běžeckých tratí.

Výlety do okolí:

Zámek Kynžvart: Původní stavba z konce 17. století patřila rodině zakladatelů města rodu Metternichů. K zámku patří rozsáhlý anglický park s řadou drobných staveb. Bohaté sbírky, které nabízí interiér zámku, pocházejí z doby působení kancléře Metternicha ve funkci ministra zahraničí a později kancléře „habsburského státu“.

Přírodní rezervace Kladská: Naučná stezka kolem přírodního jezera s řadou zajímavých staveb.
Kynžvartský kámen: Součást Česko-bavorského geoparku.
Hrad Kynžvart: Zřícenina hradu založeného v první třetině 14. století.
Park miniatur v Mariánských Lázních: Miniaturní modely budov a strojů.
Smraďoch: Přírodní rezervace s řadou mofetových vývěrů plynů.

Nemáte žádné oblíbené lázně