Lázně Bělohrad a.s. – Lázně pro děti

,

Lázně Bělohrad

Dětské oddělení lázeňské léčebny léčí děti a dorost s onemocněním pohybového aparátu od 6 do l8 let. Od 1. ledna 2008 se zde léčí také dívky s gynekologickým onemocněním ve věku 6 až 15 let. Základem lázeňské léčby je individuální léčebná tělesná výchova s použitím speciálních metodik. Jedná se o měkké a mobilizační techniky, metodiku senzomotorické stimulace, Vojtovu reflexní lokomoci, metodiku dle Schrotové, metodiku dle Mojžíšové, další facilitací metodiky, dechová cvičení, jógu, výcvik hlubokého stabilizačního systému, včetně svalstva dna pánevního a další.

Kontaktní údaje

Telefon:

493 767 380

Email:

info@lazneprodeti.cz

Adresa

Rašínova 152
Lázně Bělohrad
507 81

Co se zde léčí

Děti

Icon white cancer
XXI. Onkologické nemoci
 • Zhoubné nádory.
Icon white neuron
XXVI. Nemoci nervové
 • Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.
 • Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
 • Dětská mozková obrna./ Mozečkové syndromy./ Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
 • Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí./ Hybné poruchy po cévních příhodách mozkových./ Hybné poruchy po úrazech mozku./ Hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
 • Kořenové syndromy vertebrogenního původu.
Icon white joint
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Juvenilní chronická artritis./ Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
 • Vrozené či získané ortopedické vady.
 • Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
 • Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.
 • Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním./ Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
 • Morbus Scheuermann.
 • Vertebrogenní algický syndrom.
Icon white skin
XXX. Nemoci kožní
 • Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.
 • Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického./ Chronické prurigo.
 • Indurativní a konglobující formy akné.
 • Sklerodermie.
 • Ichtyózy.
 • Chronické dermatózy.
 • Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.
Icon white female
XXXI. Nemoci gynekologické
 • Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel./ Pozánětlivé změny v malé pánvi.
 • Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní./ Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.
 • Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): v malé pánvi./ Po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve./ Po appendectomii.
 • Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.

Lázeňské místo

Město Lázně Bělohrad leží v široké kotlině říčky Javorky obklopené zalesněnými vrchy Kamennou hůrou, Zvičinou, Hořickým Chlumem. Jedinečnou ukázkou nejrozmanitější vegetace je nádherný park Bažantnice, jehož rašelinná jezírka dala vznik areálu místních Lázní Bělohrad. O skutečné založení lázní se zasloužila roku 1885 pruská hraběnka Anna z Asseburgu, která zde provedla první úspěšné pokusy s léčivostí místní rašeliny. Slatinná léčba, čistý horský vzduch a klidná atmosféra, to vše je zde pro úspěšné a blahodárné léčení pacientů s různými neduhy.

Přírodní léčivé zdroje: sirnoželezitá slatinná rašelina z lokálního zdroje, minerální voda – železitá kyselka

Volný čas:

V kouzelném prostředí parku Bažantnice v blízkosti areálu lázní je možné využít ve sportovním areálu tenisové kurty, tenisovou halu, volejbalové hřiště, fotbalové hřiště, minigolfové hřiště, hřiště na petanque. Při procházce centrem města můžete navštívit památník zdejšího rodáka K. V. Raise a prohlédnout si barokní zámek z 18. století, který postavil Giovanni Santini, nebo barokní chrám Všech svatých ze 17. století. K nejoblíbenějším patří vycházka na Byšičky – návrší se hřbitovem a kostelem sv. Petra a Pavla, odkud se nabízí široký pohled do „Raisova“ kraje. Pobyt v lázních vám zpestří rovněž koncerty, taneční večery, zajímavé besedy a přednášky. V létě se navíc řada těchto produkcí koná pod širým nebem.

Výlety do okolí:

Hrad Pecka: Expozice věnovaná Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic.
Český Ráj: Známá turistická oblast – skalní město Prachovské skály, Hrubá Skála, Klokočské skály a další krásy.
Jičín: Brána do Českého ráje a pohádkové město loupežníka Rumcajse.
Klenotnice v Nové Pace: Muzeum drahých kamenů, vystaveny rozsáhlé sbírky achátů, jaspisů, ametystů a křišťálů.
Hořice v Podkrkonoší: Město kamenné krásy, mnoho sochařů soudobého světového sochařství se zapsalo do krásy města plastikami v přírodní galerii na vrchu Gothard.
Les Království: Malebná vodní nádrž postavená na řece Labi v letech 1910–1919.
Zoo Dvůr Králové nad Labem: „Afrika na vlastní oči“ patří k nejznámějším a nejkrásnějším zoologickým zahradám u nás. Najdete zde největší přehlídku afrických zvířat v Evropě.
Krkonoše: Nejvyšší české hory, pro svou jedinečnost byly dokonce vyhlášeny biosférickou rezervací UNESCO.

Nemáte žádné oblíbené lázně