Lázně Darkov, a.s.

,

Lázně Darkov

Rehabilitační sanatorium

Léčebna Rehabilitační sanatorium Karviná-Hranice je specializovaným pracovištěm pro balneorehabilitaci nemocí pohybových a nervových, včetně časné rehabilitace poúrazových a pooperačních stavů nebo cévních onemocnění mozku. Disponuje unikátním zařízením pro dynamickou rehabilitaci chůze v závěsu, diagnostiku a rehabilitaci některých závrativých stavů, řadou speciálních možností ošetření spasmů u neurologických pacientů nebo kompletní ergoterapií pro testování a výcvik všedních činností a obnovu soběstačnosti pacienta.

Léčebna Darkov
Celý komplex Léčebny Darkov je zasazen v překrásné a duši lahodící atmosféře majestátního lázeňského parku. Pouze 10 minut chůze parkem od Léčebny Darkov se nachází půvabné historické centrum města Karviná s úchvatným zámkem Fryštátem. V Lázních Darkov byla zavedena řada systémů kontinuálního sledování kvality léčby u konkrétních indikačních skupin.

Kontaktní údaje

Telefon:

596 372 210

Email:

info@darkov.cz

Adresa

Čsl. armády 2954/2
Karviná-Hranice
733 12

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue heart
II. Nemoci oběhového ústrojí
 • Symptomatická ischemická choroba srdeční.
 • Stav po infarktu myokardu.
 • Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.
 • Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.
 • Funknčí poruchy periferních cév a stavy po trombózách. Chronický lymfatický edém.
 • Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.
 • Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).
 • Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty./ Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
 • Stavy po transplantaci srdce.
Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
 • Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie s paretickými projevy.
 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.
Icon blue skin
X. Nemoci kožní
 • Atopický ekzém.
 • Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.
 • Toxická kontaktní dermatitis./ Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
 • Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.
 • Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.
Icon blue female
XI. Nemoci gynekologické
 • Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)./ Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním./ Abortus habitualis.
 • Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).
 • Stavy po komplikovaných operacích gynekologických./ Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.

Lázeňské místo

Areál Lázní Darkov se nachází ve dvou lokalitách města Karviné na severovýchodě České republiky u hranic s Polskem. Komplex s názvem Rehabilitační sanatorium naleznete v městské části Hranice a druhou část Léčebnu Darkov v části Darkov. Mnohaletá tradice úspěšné a intenzivní léčby je spojená s nálezem unikátního přírodního léčivého zdroje tzv. jodobromové solanky.

Přírodní léčivé zdroje: jodobromová solanka – jedinečná minerální voda třetihorního původu – aplikační formy: vanové a bazénové koupele, hyperthermní zábaly, inhalace

Volný čas:

Přímo v lázních naleznete pestrou nabídku kulturních programů a volnočasových aktivit. V městě Karviná máte bezpočet možností sportovního vyžití. Vyberme například tenis, squash nebo badminton, fitness centrum, plavání či bruslení v kteroukoliv roční dobu. Velkou rekonstrukcí prošel rekreační areál Loděnice s půjčovnou loděk v parku Boženy Němcové. Kromě toho jsou velmi populární tradiční zámecké prohlídky, procházky v rozlehlých parcích, které jsou zpestřeny v letní sezóně pravidelnými projížďkami historickým kočárem s koňmi, návštěvy kaváren, nakupování i adrenalinové, relaxační či tradiční balíčky zážitků. Rostoucí zájem je o návštěvu šikmého kostela, který je raritou nejenom v Česku. Novinku představuje návštěva zdejších atrakcí formou tzv. Zážitkové univerzity Karviná.

Výlety do okolí:

Zámek Fryštát, Karviná:
empírový zámek - vzácná knihovna, ukázka šlechtického bydlení ve 2 okruzích, pobočka Národní galerie Praha

Kostel Sv. Petra z Alkantary, Karviná:
šikmý kostel, kterému se říká „česká Pisa“, vychýlený o 6,8 stupňů a pokleslý o 37 metrů v důsledku důlních vlivů

Archeopark Chotěbuz u Karviné:
archeologické naleziště slovanského osídlení z 8.–11. století

Těrlická přehrada:
vodní nádrž s populárními vodními sporty, místo konání soutěží ve vodním lyžování

Ostrava:
centrum zábavy s legendární Stodolní ulicí, MINIUNI, Slezskoostravský hrad

Těšínské Beskydy:
skiareál a bobová dráha Mosty u Jablunkova, Kempaland v Bukovci, prales Mionší, zábavní areál Ameryka v Jablunkově

Nemáte žádné oblíbené lázně