Lázně Kundratice a.s.

,

Lázně Kundratice

Lázeňská léčebna Lázně Kundratice, jedny z nestarších lázní v České republice, byla v roce 1992 zprivatizována a vznikla tak akciová společnost Lázně Kunratice a.s. K lázeňské léčbě pohybového ústrojí je využíván tradiční přírodní léčivý zdroj sirnoželezitá slatina. Nosným léčebným programem jsou koupele v přírodní léčivé sirnoželezité slatině. Ubytovací komplex tvoří 3 lázeňské budovy – Šárka, Dalibor a Přemysl.

Kontaktní údaje

Telefon:

485 344 211

Email:

info@laznekundratice.cz

Adresa

Lázně Kundratice
Osečná
134 463 52

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
 • Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie s paretickými projevy.
 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

Lázeňské místo

Lázně Kundratice vznikly jako součást městečka Osečná v roce 1881 a lze je zařadit mezi jedny z nejstarších lázní v Čechách. Jako přírodní léčivý zdroj se v těchto lázních používá sirnoželezitá slatina. Lázně Kundratice poskytují svým hostům léčebné procedury, které působí velice příznivě na onemocnění pohybového ústrojí. Poloha léčebny využívá příznivé klimatické podmínky Ještědského pohoří, které chrání Lázně Kundratice před studenými severovýchodními větry. Krajina kolem léčebny je bohatá na borové lesy, háje, luka a rybníky.

Přírodní léčivý zdroj: lokální zdroj přírodních peloidů

Volný čas:

Minigolf, tenisové kurty. Místo je ideální pro pěší túry a cyklistiku. V areálu lázní je také možné rybařit a plavat.

Výlety do okolí:

Ještěd – hotel s televizní věží: Dominanta Liberce, která obdržela cenu Augusta Perreta za architekturu. Z její vyhlídky se otevírá úchvatný pohled po kraji.
Červený kámen: Vyhlídka na Podještědí.
Lemberk: Zámek, jehož historie je nerozlučně spjata se jménem a osudem sv. Zdislavy z Lemberka, které je věnována zdejší muzejní expozice. Kromě toho nabízí expozici moderního skla a tzv. „pohádkový sál“.
Sychrov: Zámek, přestavěn ve tvarech romantické gotiky.
Podještědské muzeum Karolíny Světlé.

Nemáte žádné oblíbené lázně