Lázně Slatinice a.s.

,

Slatinice

Lázně Slatinice jsou rodinné lázně s dlouholetou tradicí, které se nacházejí 12 km od Olomouce. K léčbě je využíván přírodní léčivý pramen s obsahem sirovodíku. Každému klientovi je podle aktuálního zdravotního stavu sestaven individuální léčebný plán, tak aby účinky léčby byly co nejefektivnější. Klienti přijíždějí na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči hrazenou z prostředků zdravotních pojišťoven. Připraveny jsou i pobyty pro širokou veřejnost. Je možno si vybrat z pestré nabídky speciálních léčebných nebo relaxačních programů. Zdravotnický personál poskytne odbornou péči v moderně vybaveném zařízení. Na špičkové úrovni je poskytována péče v oblasti rehabilitace. V Odborném léčebném ústavu rehabilitačním jsou léčeni pacienti po totálních endoprotézách, po těžkých úrazech, po operacích páteře nebo s revmatologickými a neurologickými onemocněními. Lázně Slatinice nabízejí ubytování ve dvoulůžkových, jednolůžkových pokojích či rodinných apartmánech v lázeňských domech Mánes, Hanačka a nově zrekonstruovaném domě Balnea s moderním balneoprovozem a bazénem. Pro klienty, kteří mají rádi soukromí, je připraven také nově otevřený Penzion Majorka.

Kontaktní údaje

Telefon:

581 571 000

Email:

pobyty@lazneslatinice.cz

Adresa

Slatinice č. 29
783 42

Ubytovací zařízení

Balnea%20banner
Lázeňský dům Balnea
Img 1506
Lázeňský dům Hanačka
7 359
Penzion Majorka
Manes
Lázeňský dům Mánes

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue cancer
I. Onkologické nemoci
 • Zhoubné nádory.
Icon blue heart
II. Nemoci oběhového ústrojí
 • Symptomatická ischemická choroba srdeční.
 • Stav po infarktu myokardu.
 • Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.
 • Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.
 • Funknčí poruchy periferních cév a stavy po trombózách. Chronický lymfatický edém.
 • Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.
 • Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).
 • Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty./ Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
 • Stavy po transplantaci srdce.
Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
 • Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie s paretickými projevy.
 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.
Icon blue skin
X. Nemoci kožní
 • Atopický ekzém.
 • Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.
 • Toxická kontaktní dermatitis./ Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
 • Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.
 • Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.

Lázeňské místo

První zprávy o Slatinicích pochází z 13.století z doby vlády Přemyslovců; lázně byly založeny v 17.století a první zmínky o slatinické léčivé vodě jsou již z roku 1580 od proslulého moravského lékaře Tomáše Jordána z Klausenburka. Mezi dominantní objekty obce patří barokní kostel s farou, budova lázní, škola a sokolovna, mlýn a Lichtenšteinský dvůr, dnes využívaný obecním úřadem. Nově zrekonstruované budovy lázní ve stylu krajinářské architektury mají příjemnou až rodinnou atmosféru. Po celý rok zde probíhají společenské, kulturní i sportovní akce. Slatinice tak nabízejí aktivní využití volného času nejen lázeňským hostům, ale i široké veřejnosti.

Přírodní léčivý zdroj: minerální prameny přírodní sirné vody s hypotonickým obsahem sirovodíku a řadou dalších zdraví prospěšných prvků. Kvalita dnešních lázeňských zdrojů je zabezpečena čerpáním přítoků sirné minerální vody z napjaté akumulace podzemní vody o teplotě 35-38°.

Volný čas:

Atraktivní programy plně vykrývají sportovní, společensko-umělecké a vzdělávací aktivity pro hosty i veřejnost. V letošním roce se mohou všichni opět těšit na tradiční slavnosti lázní Slatinice, na které se sjíždějí návštěvníci z dalekého okolí, dále na otevření lázeňské sezóny, žehnání pramenů, hodové slavnosti a tradiční závody automobilových veteránů. Stojí zato využít také něco z nabídky kulturního týdenního programu, který je pravidelně připravován. Na své si přijdou návštěvníci všech věkových kategorii, kteří mají na výběr z bohaté nabídky: od vycházek po okolí s průvodcem a zájezdy, přes taneční večery, ukázky ručních prací, besedy, vystoupení tanečních skupin, módní přehlídky, grilování, až po posezení s kosmetičkou. Na přání je možno zajistit stolní tenis, venkovní šachy, pétanque, aquagymnastiku, zapůjčení kol nebo holí na Nordic Walking. Nově do lázní můžete přijet i s vaším čtyřnohým členem rodiny. Pro domácí mazlíčky jsou připraveny vybrané pokoje v lázeňském domě Hanačka a Penzionu Majorka.

Výlety do okolí:

Zámek Náměšť na Hané - byl vybudován v 18. století v nejmodernějším stylu raně klasicistního baroka.
Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem - v samotném muzeu lze shlédnout na padesát kočárů a saní, expozici luceren a mnoho zajímavostí kolem těchto dopravních prostředků minulosti.
Přírodní park Velký Kosíř - zalesněný plochý kopec Velkého Kosíře s novou rozhlednou. Prochází jím naučné stezky Velký Kosíř a Mánesova stezka.
Černá věž v Drahanovicích - je ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na Střední Moravě.
ZOO Olomouc - v pavilonech a venkovních klecích dnes ZOO pečuje o téměř 300 živočišných druhů.
Svatý Kopeček u Olomouce - nejvýznamnější dominantou tohoto místa je barokní chrám Navštívení Panny Marie.
Javoříčské jeskyně - rozsáhlý jeskynní systém je výjimečný nejen svými rozměry, ale i mohutností a bohatostí krápníkové výzdoby.
Hrad Bouzov - státní hrad Bouzov je jeden z nejkrásnějších hradů na Moravě.

Nemáte žádné oblíbené lázně