Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.

,

Konstantinovy Lázně

Léčebné lázně Konstantinovy a.s., využívají deset lázeňských domů. Ubytovací kapacitu tvoří 404 lůžek (240 pokojů). Příkladem z domů je lázeňský hotel Jirásek, který nabízí rehabilitační bazén, restauraci s kavárnou a salónek; v komplexním léčebném domě Prusík se nachází hlavní balneo provoz, jídelna a kavárna. Moderní Wellness centru Konstantin nabízí širokou nabídku procedur, bazén s vířivkami, saunami a dalšími službami, jeho součástí je i fitness centrum. Hlavní léčebné metody v Konstantinových Lázních jsou založeny na využití přírodních léčivých zdrojů – minerální uhličité vody, která je z přírodní železnaté hydrogenuhličitanové sodnohořečnaté hypotonické kyselky. Konstantinovy Lázně jsou zaměřeny na prevenci, léčbu a rekonvalescenci při kardiovaskulárních chorobách. Mezi vedlejší indikace léčení patří ředevším choroby pohybového systému, výměny látkové a dýchacího ústrojí. Pestrou nabídku wellness, odpočinkových, sportovních i léčebných týdenních a víkendových pobytů nabízíme klientům všech věkových katerogií.

Kontaktní údaje

Telefon:

374 615 511

Email:

rezervace@konstantinovy.cz

Adresa

Plzeňská 58
Konstantinovy Lázně
349 52

Ubytovací zařízení

Marie3
Marie
Lowenstein
Löwenstein
Low %20krb
Löwenstein - vstup do hotelu
Pokoj low
Löwenstein - apartmá
Palack%c3%bd24
Palacký
Jir%c3%a1sek pokoj
Dvoulůžkový pokoj
J%c3%addelna
Jídelna pro hosty
Prus%c3%adknov%c3%a11
Prusík

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue heart
II. Nemoci oběhového ústrojí
 • Symptomatická ischemická choroba srdeční.
 • Stav po infarktu myokardu.
 • Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.
 • Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.
 • Funknčí poruchy periferních cév a stavy po trombózách. Chronický lymfatický edém.
 • Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.
 • Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).
 • Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty./ Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.
 • Stavy po transplantaci srdce.
Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
 • Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie s paretickými projevy.
 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

Lázeňské místo

Lázeňské městečko Konstantinovy Lázně leží severozápadně od Plzně v nadmořské výšce 520 m v ekologicky čisté lesnaté oblasti. Konstantinolázeňská minerální voda má nejvyšší obsah kysličníku uhličitého v Čechách a je velmi vhodná pro léčení nemocí oběhového systému a pohybového ústrojí. Více než dvousetletá tradice lázeňské léčby je navíc zárukou poskytování kvalitní lázeňské péče. Příroda a klidné okolí vytváří z Konstantinových Lázní ideální místo pro rodinnou dovolenou zaměřenou na pohyb v přírodě a následnou relaxaci.

Přírodní léčivé zdroje: přírodní, studená, prostá, železnatá, hypotonická hydrogenuhličitano-sodno-hořečnatá kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité

Volný čas:

Po cyklovýletu, Nordic Walkingu nebo pěší turistice v údolích potoků pod zříceninami hradů Gutštejn a Švamberk mohou hosté odpočívat v moderním wellness centru s bazénem, vířivkami a saunami nebo si dopřát některou z mnoha druhů masáží. Dále mohou návštěvníci využít půjčovnu jízdních kol, Nordic Walking centrum, stoly na stolní tenis, hřiště pro pétanque a v zimních obdobích ledovou plochu pro hru metaná. Za zmínku stojí také fotbalové a volejbalové hřiště, tenisové kurty, hřiště na minigolf a venkovní koupaliště. V širokém okolí jsou ideální podmínky pro houbaře. Nejen cyklistům a bruslařům je určena pětikilometrová inline dráha, kterou lze v zimním období využít pro běh na lyžích.

Výlety do okolí:

Stříbro: Dochovaná část městských hradeb s velkolepou věží, postavenou v husitské době, a s Evropskou bránou. Františkánský klášter z 13. století, v němž jsou umístěny muzejní exponáty věnované těžbě stříbra a olova.
Teplá: Premonstrátský klášter z 12. století, jehož nejcennější částí je knihovna, druhá největší v České republice, a románsko-gotický chrám Blahoslavení.

Nemáte žádné oblíbené lázně