Lázně Teplice v Čechách a.s.

,

Teplice

Lázně Teplice v Čechách patří v Evropě k lázním s nejdelší, více než 2000letou tradicí. Jako jediné lázně na světě disponují termální minerální vodou hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu s bohatým obsahem minerálů a příměsí radonu, teplota 41°C. Od prosince 2019 je součástí Lázeňského domu Beethoven nový komplex termálních bazénů a saun THERMALIUM. Jde o největší termální bazény s čistě termální minerální vodou v Čechách. Nabízíme léčbu, rehabilitaci a prevenci onemocnění pohybového aparátu kloubů, páteře, bolestí zad a souvisejících bolestí hlavy. Pečlivě sledujeme účinky naší léčby. Výsledky posuzují lékaři i subjektivně hodnotí samotní hosté, kteří na sobě pociťují zlepšení v 95,7 % případů. Lékaři dokonce konstatují pozitivní změnu zdravotního stavu u 96,1 % hostů. Ubytovací kapacitu tvoří 679 lůžek v hotelech kategorie 4* , 3* a depandancích. Špičková péče a všechny služby pod jednou střechou jsou poskytovány ve třech lázeňských domech: Císařské lázně, Lázeňský dům Beethoven, Kamenné lázně. Pestrá nabídka krátkodobých relaxačních i dlouhodobých léčebných pobytů uspokojí hosty toužící po odpočinku, léčení, ale i nevšedním zážitku.

Kontaktní údaje

Telefon:

+420 417 977 444

Email:

info@lazneteplice.cz

Adresa

Mlýnská 253
Teplice v Čechách
415 38

Co se zde léčí

Dospělí

Icon blue change
IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 • Diabetes mellitus.
 • Stavy po totální thyreoidektomii./Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.
 • Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).
Icon blue neuron
VI. Nemoci nervové
 • Obrna lícního nervu./ Postpoliomyelitický syndrom./ Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
 • Polyneuropatie s paretickými projevy.
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie s paretickými projevy.
 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.
 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)
Icon blue joint
VII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční)./ Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče./ Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy./ Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
 • Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. /Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

Lázeňské místo

Lázně Teplice jsou nejstarší lázně ve střední Evropě s téměř dvoutisíciletou tradicí lázeňství. Nacházejí se na severu Čech v podhůří Krušných hor. Počátky historie samotného města Teplice jsou spojeny s léčivými prameny, které byly známy již před dvěma tisíci lety. Tuto skutečnost dokládají archeologické nálezy římských mincí v Pravřídle a nálezy keltských mincí a šperků z počátku našeho letopočtu v Obřím prameni u Duchcova. V 18. a 19. století byly Teplice nazývány Malou Paříží či Salonem Evropy, jehož nejvýznamnějšími návštěvníky byli car Petr I., švédský král Gustav IV., pruský král Bedřich Vilém III., Ludwig van Beethoven, Johann Wolfgang Goethe, Richard Wagner, Frederick Chopin a Franz Liszt. V současné době jsou Lázně Teplice v Čechách špičkovým lázeňským zařízením disponujícím komplexem diagnostických a léčebných možností i stravovacích a ubytovacích služeb vysoké úrovně.

Přírodní léčivý zdroj: přírodní minerální voda teplá až horká, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu

Volný čas:

Rozhodněte se pro návštěvu Krušnohorského divadla, Domu kultury nebo Lázeňského domu Beethoven, kde jsou pořádány pravidelné koncerty Severočeské filharmonie, hudební festivaly, promenádní koncerty a divadelní představení. Vaším cílem výletů a procházek mohou být rozsáhlé parky s fontánami, hvězdárna, planetárium, botanická zahrada, zřícenina hradu Doubravka nad městem a další. K relaxaci slouží Aquacentrum s termální vodou a venkovním sluněním. Pro milovníky koupání a vodních sportů je ideální lom Barbora, v jehož sousedství bylo vybudováno golfové hřiště. Po celý rok je možné hrát tenis a squash. V zimních měsících mohou zájemci o lyžování využít upravené běžecké a sjezdové tratě v Krušných horách.

Výlety do okolí:

Duchcov: Zámek, ve kterém strávil poslední roky svého života známý dobyvatel ženských srdcí, spisovatel a milovník dobrodružství Giacomo Casanova. Známý dvůr zdobí nádherné sochy Matyáše Bernarda Brauna.
Dubí: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, postavený v roce 1906 v benátském stylu podle projektu italského architekta Pietra Biagilia, je jediná stavba svého druhu ve střední Evropě.
Bílina: Archeologické vykopávky – opevnění z doby Přemyslovců.
Chlumec: Památník, postavený v roce 1913 na památku vítězství spojenců rusko-česko-rakouských vojsk nad Napoleonem v bitvě, která se odehrála v srpnu 1813 nedaleko od tohoto zámečku.
Zámek Teplice: Na nádvoří mohou návštěvníci vidět základ baziliky starověkého kláštera a románského sklepa. Zámek byl postaven v období obrození a později doplněn některými prvky baroka a neoklasiky.

Nemáte žádné oblíbené lázně