AquaKlim, s.r.o. - Sanatoria Klimkovice – dětské sanatorium

,

Klimkovice

AquaKlim, s.r.o. - Sanatoria Klimkovice – dětské sanatorium

Pro léčení a pobyt dětských klientů je díky svému hravému architektonickému pojetí ve zvýšené míře využívána Léčebna B, která je plně bezbariérová. Součástí sanatoria je nejen ubytovací a léčebná část, ale také jídelna, speciální škola, mateřská školka, herny, divadelní sál a rehabilitační bazén. Délka pobytu v sanatoriu se liší podle diagnózy a zdravotního stavu dítěte. Ke klidu a pohodě během výuky ve speciální škole přispívá individuální přístup učitelů k dětem a snaha zajistit jim pocit bezpečí a psychickou pohodu. Výuka a výchova jsou obohacovány i řadou nových technik jako je arteterapie a muzikoterapie.

Kontaktní údaje

Telefon:

556 422 583

Email:

info@sanklim.cz

Adresa

Hýlov 24
Klimkovice
742 84

Co se zde léčí

Děti

Icon white heart
XXII. Nemoci oběhového ústrojí
 • Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci./ Stavy po transplantaci srdce.
 • Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.
 • Juvenilní hypertenze.
 • Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).
Icon white change
XXIV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
 • Diabetes mellitus.
 • Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.
 • Tyreopatie. Stavy po operacích štítné žlázy. Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.
Icon white neuron
XXVI. Nemoci nervové
 • Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.
 • Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
 • Dětská mozková obrna./ Mozečkové syndromy./ Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
 • Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí./ Hybné poruchy po cévních příhodách mozkových./ Hybné poruchy po úrazech mozku./ Hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
 • Kořenové syndromy vertebrogenního původu.
Icon white joint
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí
 • Juvenilní chronická artritis./ Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
 • Vrozené či získané ortopedické vady.
 • Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
 • Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.
 • Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním./ Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
 • Morbus Scheuermann.
 • Vertebrogenní algický syndrom.
Icon white skin
XXX. Nemoci kožní
 • Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.
 • Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického./ Chronické prurigo.
 • Indurativní a konglobující formy akné.
 • Sklerodermie.
 • Ichtyózy.
 • Chronické dermatózy.
 • Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.
Icon white female
XXXI. Nemoci gynekologické
 • Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel./ Pozánětlivé změny v malé pánvi.
 • Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní./ Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.
 • Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): v malé pánvi./ Po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve./ Po appendectomii.
 • Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.

Lázeňské místo

Lázeňský areál Sanatorií Klimkovice se rozkládá v lesnaté krajině na úpatí Nízkého Jeseníku, v krásné přírodní scenerii s výhledem na panorama Beskyd. Lázeňskými hosty je vyhledáván především pro léčebné koupele ve zdejší unikátní jodobromové vodě, tzv. solance, která má všestranné léčivé účinky na lidský organismus. Napomáhá při léčbě pohybového ústrojí, nemocí neurologických i gynekologických a příznivě též působí na cévní systém.

Přírodní léčivé zdroje: jodobromová solanka

Volný čas:

V lázních je mnoho možností pro sportovní vyžití, včetně minigolfu, tenisových kurtů, stolního tenisu, biliáru, kuželek a půjčovny kol. Okolí je protkané stezkami pro pěší i cyklisty. V sanatoriích můžete strávit příjemné chvíle v Café Kolonáda, Restauraci Zahrada nebo v Cinema Baru s letní terasou. V nabídce je také bohatý kulturní program, vybrané wellness procedury a plavání v bazénu.

Výlety do okolí:

Klimkovice: Historické náměstí, gotický kostel sv. Kateřiny s parkem Petra Bezruče, kostel sv. Trojice.
Ostrava: Planetárium a observatoř Johanna Palisy.
Studénka: V areálu barokního zámku se nachází železniční muzeum.
Ostrava-Landek: Havířské muzeum v Petříkovicích, jedno z největších muzeí svého druhu v Evropě, expozice věnované těžbě uhlí a exkurze do šachet.

Nemáte žádné oblíbené lázně