Léčebné pobyty

Léčebné pobyty

Lázeňská léčba má výborné výsledky při léčbě pohybového aparátu, oběhového a trávicího systému, u onemocnění dýchacího a nervového systému, při léčbě cukrovky, kožních nemocí, gynekologických a endokrinologických potíží, při nemocech močových cest, při nadváze a obezitě a také u stavů po onkologických onemocněních.

Jako kterýkoliv jiný léčebný proces, má i lázeňská léčba své zákonitosti. Lze říci, že pobyt, který trvá zpravidla tři až čtyři týdny, prochází několika fázemi:

  1. Po příjezdu nastupuje fáze adaptace, která může trvat až 10 dnů (v závislosti na zdravotním stavu pacienta) a je mnohdy charakteristická mírným zhoršením zdravotních potíží a únavou. To ovšem není nic neobvyklého.
  2. Zhruba od druhého týdne se začíná zdravotní stav zlepšovat.
  3. Třetí, u některých indikací i čtvrtý týden, je fází stabilizace a zlepšení zdravotního stavu.

Léčebný program

Po příjezdu do lázní absolvuje každý pacient vstupní vyšetření lázeňským lékařem, který mu na základě lékařské zprávy praktického a odborného lékaře, výsledků biochemického vyšetření (je-li třeba) a dle svých odborných znalostí sestaví individuální léčebný plán lázeňských procedur.

Následuje tzv. načasování procedur, neboli jejich rozpis s přesným časem a místem konání včetně stanovení kontrolních lékařských vyšetření. Samozřejmě máte nárok kdykoliv v průběhu pobytu navštívit lékaře i mimo plánovaný čas a konzultovat s ním svůj aktuální zdravotní stav nebo průběh lázeňské léčby.

Poté již probíhá pobyt ve standardním režimu. Procedury jsou poskytovány od pondělí do soboty v průběhu celého dne, nejčastěji pak dopoledne.

Co s volným časem?

O tom, jak naložíte v lázních se svým volným časem, rozhodujete sami. Nemusíte se obávat, že by vás někdo kontroloval nebo nutil dodržovat večerku či budíček. Avšak je ve vašem vlastním zájmu, abyste i volnočasové aktivity přizpůsobili léčebnému charakteru pobytu.