Léčebné pobyty pro děti

Léčebné pobyty pro děti

Pro mnoho dětí se zdravotními problémy jsou pravidelné návštěvy lázní šancí na kvalitnější život. Především u nejmenších dětí, které jsou zatíženy dispozicemi k rozvinutí budoucího onemocnění (např. astmatu), vede opakovaná lázeňská léčba až k potlačení těchto dispozic. Nemoc se tak v pozdějším věku buď ani nevyvine, nebo dojde k jejímu příznivému ovlivnění. S lázeňskou léčbou je ovšem potřeba začít co nejdříve.

S čím se děti v lázních mohou léčit?

V posledních letech stále roste počet astmatiků, dětí s alergickou rýmou a opakovanými záněty dýchacích cest. Jejich léčba v lázních je založena na příznivém vlivu klimatu, využití minerálních vod ke koupelím, inhalacím a pitné kúře, velký důraz je kladen na léčebnou rehabilitaci. Výborné výsledky má lázeňská péče i při léčbě stavů po zánětech dutin, průdušek, po zápalech plic a operacích hrudníku a plic.

Také léčba nemocí pohybového ústrojí u dětí má u nás velkou tradici. Nejčastěji jde o stavy po úrazech, ortopedických operacích a léčbu skolióz. Lázeňskou léčbou dětské mozkové obrny se Česká republika proslavila i ve světě. Přírodní léčivé zdroje a léčebná rehabilitace v lázních se úspěšně využívají i u dětí s onkologickými diagnózami, s onemocněním oběhového a trávicího ústrojí, ledvin a močových cest, při cukrovce, onemocněních štítné žlázy, kožních a gynekologických nemocech i duševních poruchách.

Lázně jsou také ideální cestou k nastartování nového, zdravého životního stylu pro obézní děti. Lázeňský program zahrnuje širokou škálu procedur od léčebné tělesné výchovy, chůze a cvičení na rotopedu až po koupele, plavání a edukaci nutričním terapeutem. Nemusíte se bát, že vaše dítě bude někdo trápit hlady či málo pestrou stravou – redukční dieta je zdravá, chutná a zároveň odpovídá nárokům dětského organismu na růst a vývoj.

Proč je lázeňská léčba vhodná pro děti?

Léčba přírodními léčivými zdroji je účinná a zároveň vůči dětskému organismu šetrná. Děti, které absolvovaly lázeňskou léčbu, jsou méně často nemocné, v mnohem menší míře jsou jim předepisována antibiotika a dochází i ke snižování dávek jejich základních léků. Maminky, které doprovázejí své malé ratolesti, se účastní všech procedur a osvojené techniky a znalosti pak mohou uplatnit i doma po skončení pobytu.

Kdy začít s lázeňskou léčbou?

S lázeňskou léčbou je vhodné začít v období 2 - 3 let, kdy je dítě schopno aktivně se účastnit lázeňských procedur. Malí klienti, přijíždějící na pobyt s rodiči, se velmi dobře adaptují na nové prostředí a dobře spolupracují s lékaři a zdravotními sestrami

Jak je přistupováno k dětem školního věku?

Pokud máte doma školáka a bojíte se, že pobytem v lázních zamešká výuku, vaše obavy nejsou na místě: součástí komplexní lázeňské péče je i zajištění plnohodnotné školní výuky speciálně vyškolenými pedagogy, kteří se dětem věnují individuálně. Školáci mohou být navíc prostřednictvím internetu v kontaktu se svými učiteli v místě bydliště, spolužáky i kamarády. Ve volném čase se dětem věnují vychovatelky, a děti tak mají dostatek pohybu i zábavy.